Milieu

VEA antwoordt op kritiek over EPC's

Als de kwaliteit van energieprestatiecertificaten te wensen overlaat zal het Vlaams Energieagentschap overleggen met de energiedeskundigen. Minister Turtelboom stelt een permanente vorming voor.

 

Eerder deze week publiceerde OVED (Overlegplatform Energiedeskundigen) een kritiek op de wisselende kwaliteit van energieprestatiecertificaten (EPC’s). Onderzoek van OVED bracht aan het licht dat de energiescores van woningen zeer uiteenlopend en weinig coherent zijn.

Overleg wordt opgestart

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) antwoordt nu dat het de resultaten op korte termijn nader gaat bekijken, en een overleg wil opstarten om mogelijke verbeterpunten te bespreken voor de reproduceerbaarheid van het EPC.
Een EPC moet de energiezuinigheid van een woning in kaart brengen en aantonen waar energie-efficiënte verbeteringen mogelijk zijn. Het is een belangrijk document voor verkopers, verhuurders, kopers en huurders.
Het VEA zegt zelf dat het relatief weinig klachten ontvangt over praktijken die het EPC-systeem onderuit halen, en dat iedereen klachten daarover of wanpraktijken kan melden via hun e-mail adres.

Permanente vorming

Van haar kant beloofde bevoegd minister Turtelboom al dat ze gaat bekijken of er voor de opmaak van EPC’s een verplichte permanente vorming kan worden opgelegd. Dat vereist een aanpassing van het Energiebesluit, die zij in het najaar aan de Vlaamse regering zal voorstellen. De minister wil ook dat er werk gemaakt wordt van een uitgebreider en frequenter informatieaanbod via de website www.energiesparen.be en de EPC-nieuwsbrief, en van een verduidelijking van het inspectieprotocol. VEA zal daarover overleggen met OVED en de andere betrokken sectororganisaties.

Deskcontrole

VEA verwijst naar een reeks deskcontroles op de kwaliteit van de EPC’s voor residentiële gebouwen in 2014, die uitwezen dat nog vaak dezelfde fouten voorkomen. Het heeft daarom op de website voor energiedeskundigen type A onder ‘Controles en fouten’ een beperkte aangepaste lijst gepubliceerd met aandachtspunten bij het opmaken van een EPC voor bestaande woongebouwen.

Omdat werd vastgesteld dat sommige energiedeskundigen nog steeds niet correct weten hoe de deskcontroleprocedure verloopt en hoe het controle- en handhavingsproces in zijn werk gaat, werd op de webpagina voor energiedeskundigen eveneens een schematische voorstelling van de verschillende stappen gezet die worden doorlopen.

Test-examen

Tenslotte herinnert het VEA eraan dat een energiedeskundige moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Vaak hebben die enkel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, wat niet correct is en kan leiden tot een schorsing van hun erkenning. Er is ook een demo-examen beschikbaar waarmee erkende energiedeskundigen kunnen nagaan of ze alles voldoende onder de knie hebben. Sinds 2012 moeten kandidaat-energiedeskundigen slagen voor een centraal examen om een erkenning te krijgen, met 30 meerkeuzevragen en een praktijkcase. Ze moeten minstens 50% halen op beide onderdelen en meer dan 60% in het totaal.

Gepubliceerd op 03-07-2015

  143