Milieu

"Vergunning tijdelijke natuur" geeft natuur kansen bij bedrijven

Wanneer een bedrijf denkt aan groei, koopt het soms al op voorhand een nabijgelegen stuk industriegrond op. Wanneer dat terrein dan voorlopig zo blijft liggen, kan zich daar spontaan natuur ontwikkelen. Dat kan zonder bijzondere vergunningsvoorwaarden, gevolgen hebben voor de eigenaars. Als het bedrijf in kwestie later wil overgaan tot exploitatie op de gronden, moet het mogelijk rekening houden met de daar intussen ontwikkelde natuur. De kans bestaat dan dat het verwijderen van bomen of natuur gecompenseerd moeten worden of het terrein niet ontwikkeld kan worden. Bedrijven laten daarom hun braakliggende terreinen regelmatig maaien of behandelen met pesticiden, zodat de natuur geen kans krijgt om zich spontaan te ontwikkelen.
Een gemiste kans voor die "tijdelijke natuur", een begrip dat overwaaide uit Nederlend. Maar in Vlaanderen werd daar nog niet zo lang geleden een eerste vergunning voor gegeven in Turnhout. Het bedrijf kreeg een juridisch sluitende afspraak, via een aanvraag tot Vergunning Tijdelijke Natuur bij het Agentschap Natuur en Bos ingediend.

De Standaard rapporteerde in september dat de Philips-site in Turnhout de eerste vergunning tijdelijke natuur had gekregen waarin het concept "tijdelijke natuur" wordt toegepast. Het wordt nu dus in de praktijk in Vlaanderen toegepast.

Minister van Omgeving, Joke Schauvliege, werkt momenteel aan een omzendbrief voor de verduidelijking van het juridische kader waarbinnen tijdelijke natuur mogelijk is. Dat juridische kader bestaat nl. al. Ze gaf daarover al uitleg in het Vlaams Parlement.

Maar, wel is het opletten wanneer er zich tijdelijke natuiur ontwikkelt zonder vooraf gemaakte afspraken. Zeker wanneer het een diersoort (of een habitat daarvoor) betreft die Europees beschermd is en die voorkomt op de rode lijst van zeldzame soorten. Dit legt een rem op de toekomstige uitbreidingsplannen. In Vlaanderen weegt dit mogelijk nog extra door omdat de beschermde soorten en habitats in Vlaanderen vandaag niet in de beste staat van instandhouding verkeren, waardoor een aantasting van die natuurwaarden moeilijk ligt.

Meer informatie over tijdelijke natuur: ANB, aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be.

Gepubliceerd op 09-11-2017

  168