Milieu

Verhuisd naar nieuwe vestiging? Controleer energieaudit grote ondernemingen in VLAREM II

U hebt in 2015 nagegaan of de energieaudit grote ondernemingen van toepassing is op uw bedrijf of vestigingen? Goed, maar daar houdt het niet op. Deze oefening moet u opnieuw doen voor elk nieuw gebouw dat wordt ingebruikgenomen. Is de energieaudit grote ondernemingen van toepassing, dan moet u die binnen 6 maanden uitvoeren.

Aftoetsen aan criteria

Nog even het geheugen opfrissen: de energieaudit grote ondernemingen is bedoeld voor gebouwen. De bedrijfsactiviteit speelt hier geen rol. Alle meldingsplichtige en vergunningsplichtige vestigingen vallen binnen het toepassingsgebied. Ook gewoon kantoren dus. 

Om te weten of u zo'n audit moet uitvoeren, toetst u volgende 2 criteria af voor elke vestiging:

  • werken er meer dan 250 personen?;
    ofwel
  • overschrijdt de jaaromzet 50 miljoen euro én het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro?
Is het antwoord op één van beide vragen "ja"? Dan moet u de energieaudit grote ondernemingen uitvoeren voor dit gebouw.

Vrijstellingen zijn mogelijk. Onder meer wanneer u bent toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst of wanneer u beschikt over de ISO 16001 of 50001.  

Opgelet: ook al voldoet u niet aan de 2 criteria, dan nog moet u de webapplicatie invullen. Zo kan u aangeven dat u de aftoetsing hebt gedaan en waarom u niet beantwoordt aan de 2 criteria. Enkel bedrijven die zijn toegetreden tot een energiebeleidsovereenkomst moeten dit niet doen.

4-jaarlijks actualiseren

Wie de energieaudit heeft uitgevoerd, moet die 4-jaarlijks actualiseren. De volgende deadline hiervoor is 5 december 2019.

Nieuwe situatie op uw bedrijf? Doe de check!

Is er na 2015 een nieuwe vestiging in gebruik genomen? Is het personeelsaantal toegenomen? Bent u verhuisd? In al deze gevallen moet u opnieuw aftoetsen of de energieaudit grote ondernemingen van toepassing is.

Zoja, dan wordt dit gebouw aanzien als "nieuwkomer" en moet u binnen 6 maand een audit laten uitvoeren. De gegevens vult u dan in de webapplicatie in. Het volstaat dus niet te wachten tot 5 december 2019.

Geen bindende maatregelen

De resultaten uit de energieaudit grote ondernemingen zijn niet bindend. Dit staat niet aangegeven in de wetgeving.

Waar vindt u energieaudit grote ondernemingen in wetgeving?

Energie-efficiëntierichtlijn, art. 8
VLAREM II, art. 4.9.1.1 tem art. 4.9.1.3

Meer lezen op senTRAL?

Verplichte energieaudit grote ondernemingen
Vraag en antwoord: de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen
Brussel integreert energieaudit in de milieuvergunning voor grote ondernemingen
Energieaudit grote ondernemingen in Wallonië (enkel voor abonnees milieu Wallonië)

Gepubliceerd op 01-03-2017

  436