Milieu

Vernieuwde Gids voor duurzame aankopen

De Gids voor duurzame aankopen geldt al twaalf jaar als een praktische leidraad voor professionele aankoopexperten. In 2015 en 2016 heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) grondige herzieningen doorgevoerd in 63 fiches. Die stemmen nu overeen met de regelgeving overheidsopdrachten van 2016. De Gids richt zich naar overheidsopdrachten, maar is uiteraard voor iedereen van nut.

Innovatief, milieuvriendelijk, sociaal en ethisch

De Gids - een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities - bevat regelgeving en beleidsinformatie, maar ook tips, goede praktijken, voorbeeldbestekken, labels, criteria en clausules. De bedoeling van de gids is om hulp te bieden om overheidsopdrachten innovatief, milieuvriendelijk en sociaal en ethisch verantwoord te maken.

Fiches

De gids bevat fiches, gebundeld per productgroep, die aankopers kunnen raadplegen bij de voorbereiding van hun bestek. De fiches kunnen gebruikt worden voor de opmaak van een duurzaam bestek in de verschillende fasen van een overheidsopdracht.
Voor negen productgroepen werden de fiches aangevuld met actuele tendenzen op de markt. Naast algemene economische informatie bieden ze ook inzicht in innovatieve concepten, zoals product-dienstcombinaties, nieuwe beschikbare materialen en technieken en mogelijkheden tot circulair aankopen. De fiches bevatten verder gedetailleerde informatie over productlabels en milieumanagementsystemen op de Belgische markt, die gebruikt kunnen worden als bewijs in het kader van de regelgeving overheidsopdrachten.

Toolbox

Het FIDO stelde in het verleden vast dat aankopers op zeer verschillende manieren omgaan met duurzaamheid in hun bestekken. Er bestaat dus geen eenduidige benadering voor het duurzaam aankopen van een bepaald product of dienst. Bij de herziening van de website en de actualisatie van de fiches heeft het FIDO er dan ook voor gekozen om een zo ruim mogelijke waaier van mogelijkheden voor duurzaam aankopen op te nemen. Aankopers zullen de fiches dus zelf als een actieve toolbox kunnen gebruiken tijdens het behoefteonderzoek en de marktverkenning van hun overheidsopdracht. U vindt alle geactualiseerde informatie op www.gidsvoorduurzameaankopen.be.

Gepubliceerd op 14-03-2017

  164