Vier keer meer Vlaamse subsidies voor elektrische auto’s uitgekeerd in 2018

(foto: archief - Electrabel)

Vorig jaar betaalde de Vlaamse overheid dubbel zoveel premies uit voor de aankoop van elektrische voertuigen als een jaar eerder. Toch worden deze subsidies nog altijd onderbenut. De minister van Energie zet nu ook in op groepsaankopen om meer e-auto’s op de weg te krijgen.


Het budget voor de uitgekeerde 'zero-emissiepremies' was vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2017, en vier keer meer Vlamingen kregen zo’n subsidie. Maar die positieve trend verbergt een heel andere context. Al die subsidies samen bedroegen nauwelijks 2,17 miljoen euro voor 1.185 aanvragers. Er was veel meer geld ter beschikking gesteld voor deze subsidies: op het eind van het jaar was er een overschot van 6,45 miljoen euro aan zero-emissiepremies die niet zijn uitgedeeld. Dat bedrag schuift energieminister Peeters nu door naar 2019. Dat was nog meer dan het overschot van 4 miljoen euro aan ongebruikte premies in 2017, die ook al waren meegenomen naar 2018. De groei van het subsidiebudget loopt met andere woorden nog steeds ver voor op de groei van de aanvragen.
Meer voertuigen komen in aanmerking

En dat terwijl het subsidiestelsel sinds vorig jaar fors werd uitgebreid. Sinds begin 2018 kunnen ook autodeelsystemen en vzw's een beroep doen op de aankoopsubsidies. En sinds april bestaan er ook zero-emmission premies voor elektrische moto's (van max. 1.500 euro) en bromfietsen klasse B (max. 750 euro). Bij die laatste categorie blijkt het effect wel groter: 484 kopers van zo’n e-bromfiets vroegen een premie aan. Voor de aankoop van elektrische auto’s waren in heel 2018 slechts 415 subsidieaanvragen.

De verkoop van elektrische voertuigen komt dus maar heel langzaam op gang in de Vlaamse automarkt, zeker in vergelijking met andere Europese markten zoals de U.K., Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen. Automobielorganisatie Febiac telde in heel België 3.640 volledig elektrische auto’s bij de inschrijvingen van 2018, goed voor 0,66% van de totale verkoop. In het Vlaams Gewest was dat 0,8%.

De aarzelende vraag

De oorzaken van de zwakke verkoop zijn voldoende bekend: het beperkte aanbod en de hoge prijs aan de kant van de automobielindustrie, de angst voor het beperkte bereik van de batterijen en het tekort aan laadpalen aan de kant van de automobilisten.

Daarom voerde de Vlaamse regering in 2016 de zero-emissiepremie in om de aankoop van milieuvriendelijkere voertuigen te stimuleren en de luchtkwaliteit te verbeteren. De bedragen schommelen ook vandaag nog steeds tussen 2.000 en 4.000 euro krijgen bij de aankoop van een e-auto, volgens een omgekeerd evenredige schaal: goedkopere modellen geven recht op hogere subsidies dan dure elektrische SUV’s of Tesla’s.

Wanneer kantelt de automarkt?

Aan de aanbodkant lijkt de evolutie nu ook in België wel enigszins te versnellen. De Audi-fabriek van Vorst produceert inmiddels zelf de E-tron, een elektrische SUV die sinds september van de band rolt en waarvan de Belgische invoerder dit jaar op 2.000 leveringen in eigen land mikt. Goedkopere modellen zoals de Renault Zoe en de Nissan Leaf winnen ook marktaandeel. Minister Peeters verwijst naar de verkoopcijfers van het derde en vierde kwartaal van 2018, die een opvallende stijging van het aantal premieaanvragen lieten zien. Daarnaast stijgt ook de verkoop van laadinstallaties aan bedrijven, en hebben de belangrijkse autofabrikanten een alliantie opgezet die een Europees netwerk van conforme openbare laadpalen aan het uitbouwen is. In Vlaanderen telt oplaadpunten.org vandaag 3.150 locaties waar elektrische voertuigen kunnen bijtanken.

Groepsaankopen

Na het lanceren van een nieuwe informatiecampagne gaat minister Lydia Peeters nu een stapje verder. Door een groepsaankoop van elektrische voertuigen mogelijk te maken, wil ze automobilisten aanzetten om echt de overstap te maken. Daartoe selecteerde de Vlaamse overheid vier modellen die hiervoor in aanmerking komen, wat meteen forse kritiek van de autosector uitlokte. Maar inschrijven voor de groepsaankoop ‘SamenElektrisch’ kan nog wel tot 15 mei a.s.

De minister verantwoordt het initiatief met een verwijzing naar het “Clean Power for Transport” actieplan 2020. Dat bepaalt de concrete doelstelling om het marktaandeel batterij-elektrische wagens in Vlaanderen tegen 2020 naar 7,5% te doen stijgen. Dat zal nog een behoorlijke uitdaging vormen, want in december bedroeg dat marktaandeel 1,94%, al was dat al meer dan drie keer zoveel als een jaar eerder.  

De organisatie van de groepsaankoop wordt uitbesteed aan Bobex.be, en omvat ook de aankoop van laadinfrastructuur. 

 

Gepubliceerd op 23-01-2019

  164