Vijf beproefde tips om kosten te besparen op uw energiefactuur

De afgelopen jaren is terecht zeer intensief ingezet op energie-efficiëntie in de industrie. Maar er bestaan nog andere manieren voor bedrijven om meer controle te krijgen op hun energiekosten. Hieronder vindt u 5 tips. 

 • Bewaak de verhouding tussen het maximaal piekvermogen en het contractueel vermogen en probeer daarbij het hoogste piekvermogen te reduceren.
  In de huidige  tariefstructuur  wordt  de hoogste piek 12 maanden lang gebruikt als referentie voor de berekening van de netkosten. Voor  bedrijven  met  een  ongeplande outage of  een  seizoensprofiel  kan  dit dus  leiden  tot  hoge kosten die 12 maanden lang moeten betaald worden op basis van een éénmalige gebeurtenis. En in de toekomstige tariefstructuur is de kans reëel dat de netkosten berekend zullen worden op  basis  van de hoogste piekvermogens in combinatie met het contractueel vermogen.
   
 • Controleer regelmatig de energiefactuur (en kijk vooral naar de verdoken kosten, zoals bvb. reactieve energie).
  Het loont zeker om  de  evolutie  van maand- en jaarpieken van nabij op te volgen om een potentiële stijging van de netkosten in te perken. Gezien de complexiteit  van  een  energiefactuur  is  het  aan  te  raden  om  na  te  gaan  of  de  contractuele prijsvoorwaarden correct worden gehanteerd in de facturatie.
   
 • Onderzoek de haalbaarheid van een investering in lokale (eigen) productie zoals PV installatie, windturbine, WKK installatie.
   
 • Ga steeds uit van het eigen verbruiksprofiel bij het aangaan van een nieuw energiecontract en optimaliseer uw aankoopstrategie.
  Tijdig een contract afsluiten geeft voldoende tijd om de energiemarkten te monitoren en risico’s te mitigeren. Een consistente en proactieve opvolging van de spot- en termijnmarkten bieden zeker een meerwaarde.
   
 • Gebruik bij voorkeur publieke informatie (VREG)  om de marktconformiteit van de prijs van de groenestroom- en WKK-certificaten te verifiëren tijdens de contractonderhandeling.

Voka PowerPulse Energie Benchmarkstudie

Auteur: Klaas Nijs

Ga aan de slag met onze senTRAL-checklist voor het berekenen van uw energiescore.

Gepubliceerd op 25-09-2019

  176