Vind je symbiosepartner met de online tool van OVAM

Industriële symbiose is het proces waarbij het ene bedrijf een materiaalstroom (afval, afvalwater, …) van een ander bedrijf kan gebruiken en inzet. Bedrijven kunnen via het nieuwe online symbioseplatform zelf contact nemen met andere bedrijven en samen zoeken naar opportuniteiten voor symbiose via de uitwisseling van vraag en aanbod.

Sluiten van materiaalkringlopen

Industriële symbiose draagt optimaal bij tot het verlagen van de klimaatimpact, doordat het bedrijven stimuleert tot het sluiten van materiaalkringlopen en zo de ontginning van primaire grondstoffen (en de ermee verbonden CO2-uitstoot) vermeden wordt.
OVAM en Vito lanceerden het platform om dergelijke wisselwerkingen op een efficiënte manier te detecteren en verder te faciliteren.


Bron: OVAM

Enkele voorbeelden van symbiose:

  • het afval van bedrijf A is de grondstof voor bedrijf B;
  • het afvalwater van bedrijf A (grijs water) is het proceswater voor bedrijf B;
  • de overbodige warmte van bedrijf A is de energiebron voor bedrijf B;
  • de overbodige koude van bedrijf A vormt de koudebron in processen van bedrijf B;
  • de overgedimensioneerde ruimte van bedrijf A wordt gebruikt door bedrijf B.

Voordelen als deelnemer: u vergroot uw kennisnetwerk met het oog op hoogwaardige materiaalvalorisatie. U beperkt tegelijk uw afvalkost en creëert ‘nieuwe’ materiaalopbrengsten.

Diverse doelgroep

Het online symbioseplatform richt zich naar een brede en diverse doelgroep: naar bedrijven en milieucoördinatoren, naar onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar materiaalstromen voor een nieuwe valorisatietechnologie, maar evengoed naar organisaties die op zoek zijn naar herbruikbare materialen.

De OVAM zelf heeft geen zicht op de individuele bedrijfsdata binnen het online symbioseplatform, deze zijn enkel zichtbaar voor het symbioseteam (VITO/Cleantech Flanders). Deze samenwerking maakt het platform gebruiksvriendelijk, neutraal en confidentieel, waarbij bedrijven zelf actief kunnen participeren en zo de economische meerwaarde van symbiose kunnen ervaren.
U kunt op elk moment online advies inwinnen bij het symbioseteam. Het team is een onafhankelijk, neutraal team van organisaties die reeds ervaring hebben met symbiose. 

Neem een kijkje op smartsymbiose.com

Lees meer op senTRAL over symbiose:

Gepubliceerd op 04-02-2020

  25