Vlaams actieplan tegen droogte en wateroverlast


 De Vlaamse regering keurde een actieplan ‘droogte en wateroverlast’ goed. Na de droogteperiodes van 2017 en 2018 is dat zeer dringend, want ook vandaag staat het grondwaterpeil nog op een veel te laag niveau. Normaal zou dat in april op het hoogste peil van het jaar moeten staan. Het actieplan geldt voor de periode tussen 2019 en 2021 en vult de lopende plannen aan om de toestand van water te verbeteren voor de periode tussen 2016 en 2021.
 

Het plan is opgesteld in overleg met de waterbeheerders, diverse administraties, kennisinstellingen, universiteiten en sectororganisaties. Het omvat in totaal 91 nieuwe acties om Vlaanderen beter bestand maken tegen droogte en overstromingen.

Voorbeelden zijn een projectoproep rond proeftuinen droogte, een klimaatstresstest voor gemeenten, en een onderzoek van de gebruiksmogelijkheden van water in ontginningsplaatsen in de Kempen.

Een belangrijk project in dit kader is ‘Internet of Water’ van imec. Dat gaat de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater monitoren, aan de hand van een netwerk van meer dan duizend kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren verspreid over Vlaanderen.

Te droog of te nat

Het actieplan is opgebouwd langs de uiterste krachtlijnen: droogte en overstromingen.

Om waterschaarste te beperken en de gevolgen van droogte zoveel mogelijk te minimaliseren stelt het plan een aantal doelstellingen voorop:

 • de effecten van klimaatverandering opvangen
 • watergebruik verminderen
 • rationeel watergebruik stimuleren
 • de waterbeschikbaarheid verhogen
 • water zo optimaal mogelijk verdelen om schade te beperken
 • duurzame drinkwatervoorziening garanderen

Daarnaast zijn er intussen ook al maatregelen getroffen om beter voorbereid te zijn op een nieuwe ernstige droogte, op basis van de ervaringen van de voorbije jaren. De indicatoren om de situatie in te schatten zijn verbeterd en het ‘crisisdraaiboek droogte’ is aangepast op basis van de evaluatie 2018, verzekert minister van Omgeving Koen Van den Heuvel.

Om de risico’s van overstromingen in te dijken zijn er vijf doelstellingen geformuleerd:

 • de effecten van klimaatverandering opvangen
 • bewustwording van overstromingsrisico’s
 • aanzetten tot actie
 • schade door overstromingen beperken
 • bijkomende buffers creëren
 • reduceren van de oppervlakkige afstroming van water en sediment

Het is dus duidelijk dat niet alle nieuwe acties van het plan concrete maatregelen zijn. Een groot deel gaat over bijkomende richtlijnen en optimalisatie van de regelgeving, alsook communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven en het stimuleren van innovatie.

U vindt het plan hier.

Gepubliceerd op 10-04-2019

  204