Vlaams Energieagentschap (VEA) heet nu Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Op 1 januari 2021 is het Vlaams Energieagentschap, het Vlaams Energie- én Klimaatagentschap geworden, en kwamen er een aantal taken op het vlak van broeikasgasemissierechten over van het Departement Omgeving (DOMG) naar het agentschap. Concreet wordt de departementale afdeling ‘Energie, Klimaat en Groene Energie (EKG)’ ingekanteld in het energieagentschap.
Terzelfder tijd wordt het team dat binnen het Departement Omgeving aan luchtbeleid werkt, overgeheveld naar de Vlaamse Milieumaatschappij (Vmm).
De personen die binnen de Vmm aan de milieurapportage over lucht en water werkten, verhuizen dan weer naar het departement. Daar wordt de 2-jaarlijkse milieurapportage omgevormd tot een continue omgevingsrapportage, waarin ook het aspect ruimtelijke ordening wordt opgenomen.
In werking op: 1 januari 2021.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 06-01-2021

  22