Vlaamse gemeenten zoeken duurzame helden

 De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten start een enquête bij de lokale besturen om te peilen naar de duurzaamheid van hun aankoopbeleid.
 

Ook een lokale overheid kan via duurzame keuzen in haar aankoopstrategie markten doen verschuiven in de richting van méér duurzame productie en consumptie. En overheidsopdrachten zijn een krachtig instrument om beleidsdoelstellingen te realiseren, onder meer door duurzame criteria te integreren in de gunningsprocedure.

De VVSG bevraagt deze zomer de steden en gemeenten, met de bedoeling om hun ‘maturiteit op het vlak van duurzaam aankopen’ in kaart te brengen. Welke plaats neemt duurzaam aankopen in binnen de beleidsdoelstellingen van het bestuur? Welke duurzaamheidsdoelstellingen worden door de aankopers meegenomen in bestekken? Welke instrumenten zijn gekend en worden gebruikt? En wat zijn de noden aan ondersteuning terzake?

De vragenlijst is opgedeeld in twee onderdelen: een algemene lijst over duurzaam aankopen binnen de organisatie, en een deel met betrekking tot bouw- en infrastructuurwerken. De resultaten van deze bevraging moeten de werking van het ‘Steunpunt Duurzamer Overheidsopdrachten’ verder invulling geven.

De enquête kan worden ingevuld tot vrijdag 13 juli via deze link.
Week van de Duurzame Gemeente


Na de zomer organiseert VVSG een ‘Week van de Duurzame Gemeente’, een campagneweek om lokale besturen de kans te geven uit te pakken met hun eigen duurzame inwoners en initiatieven. Van 18 tot 25 september a.s. kunnen gemeentebesturen ‘duurzame helden’ in het zonnetje zetten: burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die op hun manier bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Zij worden in hun gemeente de verpersoonlijking van één of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

De campagne is dus vooral een communicatie-oefening. De SDG's worden die week visueel voorgesteld in de gemeentelijke gebouwen, de duurzame helden worden in de lokale spotlights gezet met campagnemateriaal van de VVSG, in de lokale media en in de communicatiekanalen van de VVSG. Elke deelnemende gemeente maakt kans op een SDG-prijzenpakket ter waarde van 3.000 euro.

Wie gratis campagnemateriaal en ondersteuning vanuit de VVSG wil opvragen vindt alle praktische informatie in  deze handleiding.  Inschrijven kan nog tot 15 juli. Meer informatie kan u ook opvragen bij  heleen.voeten@vvsg.be

Gepubliceerd op 22-06-2018

  313