Milieu

Vlaamse havens verzamelen meer scheepsafval

HavensOok de afvalvolumes van de scheepvaart worden steeds beter ingezameld. Dat zegt FEBEM, verwijzend naar de cijfers van de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge in 2013.

De milieubedrijven die in deze havens het afval inzamelen en verwerken hebben vorig jaar meer dan 116.330 m³ oliehoudend afvalwater en bijna 56.000 m³ waswaters van schepen ontvangen en verwerkt. Samen was dat bijna 6% meer dan een jaar eerder, en de hoeveelheden gemengd vast afval van schepen steeg zelfs met 30% tot 25.000 m³, bij een daling van het scheepsverkeer van 5% tegenover 2012. Dat wijst er dus op dat ook deze afvalstromen steeds beter verzameld en verwerkt worden. Schepen die de havens aandoen laten meer dan vroeger hun afvalstoffen daar achter en vertrekken vaker afvalvrij.

FEBEM ziet enkele redenen voor die trend. De tarieven die de schepen moeten betalen voor het deponeren van hun afval in onze havens zijn ‘interessant’, de kwaliteit van de dienstverlening van de bedrijven in de havens die het afval aanvaarden en verwerken (FEBEM-leden), en de samenwerking tussen de Vlaamse havens, OVAM en FEBEM zelf.

Hoe meer schepen hun afval in de havens deponeren hoe kleiner het risico dat ze die afvalstoffen op zee lozen. De afgifte van afval in de havens is geregeld in een Europese richtlijn in lijn met de Internationale Conventie ‘Marpol’, die als doel heeft de verontreiniging van het maritieme milieu te voorkomen.

 

www.febem.be

Gepubliceerd op 24-07-2014

  310