Milieu

Vlaamse instellingen bundelen energieonderzoek

Ronnie BelmansDe UGent, die al jaren met het Oostendse havenbedrijf participeert in GreenBridge, sluit een overeenkomst met EnergyVille in Genk, het samenwerkingsverband tussen de KU Leuven, VITO en imec voor energieonderzoek. “Samen willen we voedsel leveren aan de energiepolitiek op Vlaams en Europees niveau,” verklaart professor Ronnie Belmans (foto), CEO van EnergyVille.

Beide instellingen onderschrijven de doelstelling van de Vlaamse minister van Energie, die pleit voor een versnelling van het energiebeleid in Vlaanderen. Om van hernieuwbare energie opnieuw een positief verhaal te maken werd het project ‘Stroomversnelling’ bedacht. Dat zal de basis vormen van een nieuw energielandschap. Want alle partijen willen van Vlaanderen een vooraanstaande kennisregio rond hernieuwbare energie maken.

“Daarom is het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen om zo maximaal op de vragen en noden van de bedrijven te kunnen inspelen. Wij gaan voor een maximalisatie van de impact,” zegt Jeroen De Maeyer, business developer van UGent-SET.

De onderzoeksinstellingen

UGent-SET groepeert het industrieel technologisch energieonderzoek aan UGent en richt zich op de commercialisering van de onderzoeksresultaten van de UGent via spin-offs, licenties en industriële samenwerking. GreenBridge vult die activiteiten aan door op te treden als wetenschapspark van UGent in Oostende, met incubator- en demonstratiefunctie.

EnergyVille doet in Genk onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. De onderzoekers leveren hun expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen in de stedelijke omgeving, zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten. 

Gepubliceerd op 12-03-2015

  398