Milieu

Vlaamse overheid in de clinch met Fost Plus over de blauwe zak

 Vorige week kondigde Fost Plus aan dat vanaf 1 januari alle plastics in de blauwe afvalzak gestopt zullen mogen worden. De OVAM ontkent nu: dat is nog niet helemaal zeker. Fost Plus is in Vlaanderen verantwoordelijk voor het gescheiden ophalen van afval, maar niet voor het beleid, aldus de openbare afvalstoffenmaatschappij.
 

Op dit moment mogen enkel petflessen, metaalverpakkingen en drankflacons zoals melkflessen in de pmd-zak, wat voor veel verwarring bij consumenten en bedrijven zorgt. Sommige gemeenten hebben daarom een ‘roze zak’ ingevoerd om meer kunststofafval te kunnen inzamelen.

Deze discussie loopt al vele jaren, en niet in het minst met Fost Plus en andere private organisaties die instaan voor de inzameling van verpakkingsafval. Vorige week kondigde Fost Plus een doorbraak aan vanaf 2019, maar nu zegt OVAM dat er helemaal nog niets beslist is. Meer zelfs: OVAM ziet er een manoeuvre in van Fost Plus, een vlucht vooruit om andere maatregelen zoals statiegeld op blikjes en plastic flessen te vermijden.

"Het heeft geen pas om op eigen houtje nieuwe sorteerregels voor te stellen als waren het nieuwe beleidsmaatregelen, in de hoop dat andere maatregelen die men liever niet ingevoerd ziet daardoor afgewend kunnen worden. Enkel een integrale aanpak van het verpakkingsafval, die verder reikt dan extra sorteerinspanningen, kan zoden aan de dijk zetten,” luidt het in het persbericht.

Integraal beleid

De OVAM werkt aan een integraal beleid voor verpakkingsafval dat volgend jaar gepresenteerd zal worden en verschillende maatregelen zal bevatten. Eén van de ideeën die op tafel liggen is de blauwe zak voor huishoudelijk plastic afval, maar die maatregel is nog niet formeel beslist.

Dat de vrees van de verpakkingsindustrie voor statiegeld nog altijd weegt op de discussie, weet de OVAM maar al te goed. Zij wil een verpakkingsbeleid dat uitgaat van 100% producentenverantwoordelijkheid voor de verpakkingssector, “indien nodig aangevuld met statiegeld”, om die doelstelling waar te maken.

De OVAM verwijst naar de lopende studie naar de maatschappelijke kost van het verpakkingsafval. “Het afgelopen jaar werden de hoeveelheden zwerfvuil en sluikstort en de daaraan verbonden opruimkost voor lokale besturen en overheden opnieuw in kaart gebracht. Hoewel deze studie nog niet volledig klaar is, wijzen de eerste resultaten op een véél hogere maatschappelijke kost dan voorheen werd aangenomen.”

Preventie en verantwoordelijkheid

Zo’n beleid moet volgens de OVAM het nodige investeringskader bieden aan verwerkers en ophalers van de publieke en de private markt, om de toevloed aan plastic afval te kunnen dragen en hoogwaardige recyclage van kunststoffen mogelijk te maken. “Preventie, meer recyclage en minder zwerfvuil, dat is een taak van ons allen als consument, van de overheid, van de recyclage-industrie, maar ook de verantwoordelijkheid van de distributie en de producenten die hun producten op onze markt brengen. We hebben daar zelfs een term voor: ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’. Deze verantwoordelijkheid reikt verder dan de inzameling van plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons. Verder zelfs dan de inzameling van alle plastic verpakkingsafval in een blauwe zak. Het betekent dat we de verpakkingsindustrie verantwoordelijk stellen voor de samenstelling van hun verpakkingen, het zoeken naar alternatieven voor plastics, het gebruik van meer gerecycleerde grondstoffen en voor een groot deel van de kosten die het opruimen van hun verpakkingen in het zwerfvuil en sluikstort teweegbrengen.” 

Gepubliceerd op 21-12-2017

  191