Milieu

Vlaamse overheid koopt steeds minder natuurgebied

De jaarlijkse verwerving van natuurgebieden door het Vlaams Gewest en de erkende terreinbeherende verenigingen vertoont een dalende trend. Dat stelt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vast.

De indicatoren "Verwerving van natuurgebieden door het Vlaams Gewest" en "Verwerving van natuurgebieden door de erkende natuurverenigingen" tonen respectievelijk de evolutie van de uitgaven door het Vlaams Gewest, alsook en de evolutie van de aankoopsubsidies verstrekt aan erkende terreinbeherende verenigingen voor de verwerving van natuurgebieden en de hiermee gerealiseerde jaarlijkse aankopen (in ha).

Verwerving _van _natuurgebieden _door _het _vlaams _gewest _2015

 

Tijdens de vorige regeerperiode (2009-2014) kochten het Vlaams Gewest en de erkende terreinbeherende verenigingen samen jaarlijks gemiddeld 1.440 hectare aan, in de regeerperiode daarvoor (2004-2009) was dat maar 1.910 hectare. Deze dalende trend weerspiegelt eenzelfde afname van de budgetten voor de verwering van terreinen.

Bron: INBO

 

Gepubliceerd op 25-09-2015

  407