Vlaamse overheid lanceert campagne voor elektrische voertuigen


Gisteren nam Lydia Peeters de bevoegdheid Energie over van Bart Tommelein in de Vlaamse regering, en ze mocht meteen een nieuwe campagne lanceren die de lijn van haar voorganger naadloos doortrekt. Onder de vreemde noemer “Van Euh naar Aha’ lanceert de Vlaamse overheid een nieuwe sensibiliseringscampagne om mensen te overtuigen dat de tijd rijp is om voor elektrisch vervoer te kiezen.

Het aantal elektrische voertuigen in Vlaanderen is intussen over de grens van 33.000 gegaan, wat nog altijd maar een fractie is van het totale aantal. Maar in de laatste vier maanden zou er een opvallend sterke groei van het marktaandeel van zuiver elektrische wagens zijn. Ook in de markt van de motorfietsen en bromfietsen B lijkt de Vlaamse consument plots de elektrische versies te ontdekken.
Versnelling

Het marktaandeel van ‘zuiver elektrische wagens’ schommelde van januari 2017 tot augustus 2018 gemiddeld rond 0,6%. Sinds september klom dat plots naar 1,94% in december. De elektrificatie van de mobiliteitskeuzes lijkt dus toch aan een bescheiden versnelling toe. Als we ook plug-in hybride elektrische wagens en voertuigen op aardgas en waterstof meetellen, dan bedraagt het marktaandeel 4%. In totaal telt Vlaanderen 42.954 ‘groene’ wagens, waarvan 7.934 volledig elektrisch, 9.644 op aardgas en 25.376 plug-in hybride.

Hoe dan ook is een inhaalbeweging dringend nodig, willen we in Vlaanderen de beoogde doelstelling halen van 7,5% volledig elektrische wagens tegen 2020. Bovendien tonen de marktrends een andere realiteit. Volgens mobiliteitsorganisatie VAB zorgt de toenemende populariteit van SUV-achtige automodellen dat het gemiddelde verbruik en de brandstofkosten van nieuw aangekochte wagens in 2019 nog hoger zullen uitkomen dan in 2018. Daarmee zal ook de CO2-uitstoot van nieuwe wagens blijven stijgen in plaats van dalen.

Campagne

De campagne ‘Van Euh naar Aha’ wordt gelanceerd door het departement Omgeving, en moet helpen om het voertuigenpark verder te vergroenen. Lydia Peeters: “Het aanbod van de autoconstructeurs zal nog moeten groeien, maar de omschakeling naar elektrische voertuigen zet zich steeds meer door. Daarnaast zit de uitrol van de laadinfrastructuur op schema, met vandaag meer dan 2.600 publieke laadpunten. Tegen 2020 willen we de kaap van 5.000 ronden.”

De meeste Vlaamse automobilisten zijn evenwel nog niet overtuigd, en er leven ook nog altijd veel misverstanden over elektrische auto’s. Deze campagne wil duidelijk en breed informeren over het marktaanbod, de milieu-impact, de actieradius van elektrische voertuigen, de beschikbaarheid van laadpunten, de financiële voordelen… Er zijn inderdaad meer financiële voordelen te halen uit de aankoop van een elektrisch voertuig: naast de directe subsidies is er een zero-emissiepremie, alsook vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en van de jaarlijkse verkeersbelasting. In heel wat gemeenten krijgen elektrische auto’s ook faciliteiten waarvoor brandstofwagens moeten betalen.

Fiscale voordelen voor werkgevers

Een elektrisch bedrijfsvoertuig geeft recht op een aantal fiscale voordelen t.o.v. een klassiek voertuig met verbrandingsmotor. Door de hoge fiscale aftrek en het lage Voordeel Alle Aard (VAA) is dat zowel gunstig voor de werkgever als voor de werknemer.

De fiscale voordelen voor de werkgever zijn afhankelijk van de rechtsvorm van het bedrijf. In een vennootschap zijn de kosten van aankoop en gebruik van een bedrijfswagen gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Een voertuig met 0 gr CO2-uitstoot geniet hier van een extra voordelige aftrekbaarheid van 120% in de vennootschapsbelasting. Ook de kosten van een oplaadpunt (ook bij de werknemer thuis) mogen meegeteld worden.

Voor een zelfstandige met een eenmanszaak of vrij beroep wordt er voor personenwagens onderscheid gemaakt tussen de verschillende voertuigen. De fiscale aftrek zal variëren in functie van de CO2-uitstoot met een minimum aftrekbaarheid van 75% en een maximum van 100%. Ook de elektriciteitskosten zijn 75% aftrekbaar.

De BTW op de autokosten kan voor wat betreft het beroepsgebruik worden afgetrokken tot een maximum van 50%. De BTW op de aankoop van een oplaadstation is 100% aftrekbaar, maar voor de elektriciteitskosten geldt een maximum van 50%.

En ook voor de werknemer is een elektrisch bedrijfsvoertuig fiscaal gunstig: de berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA) is gebaseerd op de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde. Voor een elektrisch voertuig met zero CO2-uitstoot komt dit evenwel niet op 0 uit, maar wordt gebruik gemaakt van een lage, vaste CO2-parameter.

Webtool om kosten te vergelijken


Deze campagne is gericht naar bedrijven en particulieren. De website bevat ook een handige berekeningstool, om de kosten van aankoop en gebruik van een elektrisch voertuig te vergelijken met die van een klassiek voertuig met verbrandingsmotor.

U vindt de campagne op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

Gepubliceerd op 10-01-2019

  263