Vlaamse PV-productie blijft overwegend particulier

 
In 2018 zijn er bijna 50.000 nieuwe zonnepaneleninstallaties bijgekomen, goed voor een vermogen van rond de 225 megawatt, meldt Vlaams energieminister Peeters. Dat is een forse groei, maar minstens even opmerkelijk is het kleine aandeel van bedrijven daarin: 85% van het nieuw geïnstalleerde vermogen staat op daken van gezinswoningen. De minister concludeert dat er nog veel nood is aan grotere projecten bij overheden en bedrijven.  

De ‘Energiekaart’ van het Vlaams Energieagentschap verzamelt en visualiseert de cijfers van de PV-installaties in alle Vlaamse steden en gemeenten. In 2018 kwamen er 48.599 installaties bij, en die cijfers zijn nog niet volledig. Dat was opmerkelijk beter dan de twee voorgaande jaren. In 2017 ging het om 194 MW, in 2016 om 131 MW nieuwe PV-capaciteit. In totaal zijn er nu 378.939 installaties in Vlaanderen, samen goed voor een vermogen van 2.823 MW.

Limburg heeft 78 installaties per 1.000 inwoners, West-Vlaanderen 65/1.000, Oost-Vlaanderen 60/1.000, Vlaams-Brabant 50/1.000 en Antwerpen 47/1.000 inwoners.

Van de bijna nieuwe zonnepaneleninstallaties uit 2018 is 99% op de daken van de gezinswoningen terechtgekomen, goed voor 85% van het nieuw geïnstalleerde vermogen. Dat toont aan dat kleinschalige, verspreide productie van elektriciteit op basis van daglicht in onze regio inderdaad een grote capaciteit en nog veel potentieel heeft. Maar anderzijds toont het ook dat onze bedrijven nog heel veel potentieel laten liggen. Sinds de subsidies werden afgebouwd, zijn er veel minder grote installaties bijgekomen.

Vermogen grote installaties verdubbeld

Toch ziet de minister sinds vorig jaar een inhaalbeweging van grote projecten op gang komen. Bedrijven, organisaties en overheden lieten in 2018 alles samen 353 grote zonneprojecten bouwen, goed voor meer dan 34 MW. Dat was een toename van meer dan 60% t.o.v. de nieuwe grote PV-installaties in 2017 en meer dan een verdubbeling van het bijgeplaatste vermogen. Die trend zet zich in 2019 door. Rond deze tijd wordt het Kristal Solar Park in Lommel in gebruik genomen, en er zijn nog enkele grootschalige installaties in aanbouw die samen meer dan 100 MW capaciteit zullen toevoegen. 

Minister Peeters: “Het blijft mogelijk om de doelstellingen tegen eind 2020 voor zon te halen. De trend naar zonne-energie zette zich eerder al opnieuw in bij de Vlaamse huishoudens. Ik ben blij om te zien dat er nu ook grotere projecten bijkomen. We hebben ze niet alleen nodig om onze doelstellingen te halen, maar ook de bedrijven, organisaties en lokale overheden zelf doen er hun voordeel mee om te investeren in hernieuwbare energie.”

U vindt de cijfers van VEA op apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen en www.energiesparen.be/energiekaart/cijfers.

Gepubliceerd op 03-05-2019

  84