Milieu

Vlaamse regering keurt waarborgregeling goed voor investeringen in diepe geothermie

 De Vlaamse regering keurde definitief de waarborgregeling goed voor bedrijven die boren naar diepe aardwarmte.


Boringen die moeten uitwijzen of en hoe groot het potentieel van diepe geothermie in een regio is, zijn duur en risicovol; er bestaat altijd een kans dat er minder warmte-energie gevonden wordt dan verwacht.
“Diepe geothermie kan bijdragen om onze Europese energiedoelstellingen te halen. Als we bedrijven over de streep willen trekken om te investeren, is het belangrijk dat we hen garanties bieden,” argumenteert Vlaams energieminister Bart Tommelein.
Risico

Bij diepe geothermie zoekt men naar water in diepe aardlagen dat zo heet is dat de warmte gebruikt kan worden als energiebron. Proefboringen van VITO hebben al uitgewezen dat er in de Kempense ondergrond een belangrijk potentieel is (dat binnenkort ook wordt aangesproken), maar niet overal in Vlaanderen bestaat gedetailleerde kennis van de ondergrond, waardoor het risico voor bedrijven relatief groot is. Daardoor blijven investeringen uit. Daarom broedde de Vlaamse regering op een waarborgregeling die (private) investeerders over de streep kan trekken.

Waarborg voor onderzoek

Die waarborgregeling is nu definitief goedgekeurd. Bedrijven die ervan gebruik willen maken, moeten een geologisch onderzoek laten uitvoeren, een projectplan en een begroting opstellen. Het departement Omgeving evalueert en verifieert het dossier, en checkt of het ‘verwacht vermogen’ aannemelijk is. Na de boringen wordt gecontroleerd of de doelstelling behaald werd. Als dat niet het geval is, kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen.

Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling moet de aanvrager ook een premie betalen van 7% van het gewaarborgd bedrag. Op die manier dragen de bedrijven zelf bij aan het systeem. De waarborg bedraagt maximaal 18,7 miljoen euro per onderneming per investeringsproject, en mag nooit meer dan 85% van de kosten bedragen die in aanmerking komen.

Gepubliceerd op 20-04-2018

  275