Vlaamse regering versoepelt aanvraagprocedure voor sloop- en heropbouwkorting

 De Vlaamse regering corrigeert haar eigen regelgeving, waarvan de complexiteit haar doel voorbijschoot. Er komen minder strenge voorwaarden voor de aanvraag van een korting die de ombouw naar energiezuinige gebouwen moet stimuleren.
 

De sloop- en heropbouwkorting is recent ingevoerd (1 maart l.l.). Met die 7.500 euro wilde de Vlaamse regering vervangbouw stimuleren buiten de 13 kernsteden waar men voor sloop- en heropbouw aanspraak kan maken op een verlaagd BTW-tarief van 6%. Deze korting moet wel worden aangevraagd, en geldt slechts voor sloop- en heropbouwvergunningen die zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019.

Voor de sloop- en heropbouwpremie zijn inmiddels 847 aanvragen binnengelopen. 116 dossiers zijn inmiddels volledig goedgekeurd. Er is een budget van 15 miljoen euro voorzien.

De aanvraagprocedure bleek echter voor vele rechthebbenden te onduidelijk of te streng, waardoor zij de korting dreigen mis te lopen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters wil de aanvraagtermijnen daarom versoepelen. “Als de korting haar doel voorbij schiet vanwege een te complexe procedure, is het niet meer dan logisch dat we die versoepelen.”

Voorwaarden versoepeld
Er waren oorspronkelijk strikte voorwaarden:
  • beide vergunningen, of een gecombineerde sloopvergunning en omgevingsvergunning voor de heropbouw, moesten reeds aangevraagd zijn
  • de aanvraag voor de korting moest binnen de maand na de aanvraag van de vergunningen gebeuren
  • het bewijs van sloop moest geleverd worden aan de hand van een foto voor en na of een sloopfactuur van de afbraakwerken
  • door de retroactieve werking voor vergunningen aangevraagd van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019 waren er verschillende termijnen en voorwaarden vóór en na 1 maart 2019

Het gevolg van deze regelgeving was dat sommige aanvragers de applicatie op de website van het Vlaams Energieagentschap foutief hadden ingevuld of zelfs geen aanvraag konden indienen omdat ze niet voldeden aan de strikte termijnen. De Vlaamse ombudsman schreef een beleidsaanbeveling aan de Vlaamse energieminister, die deze oplossing uitwerkte:

  • wie de normale procedure volgt (en dus een gecombineerde sloop- en heropbouwvergunning heeft aangevraagd) krijgt voortaan drie in plaats van één maand om de bouwkorting aan te vragen; en wie te laat was krijgt tot en met 30 september respijt om zich te regulariseren via de website energiesparen.be/slooppremie.
  • wie niet in de mogelijkheid was om een gecombineerde vergunning voor te leggen, en om die reden tot 31 maart 2019 uitstel had gekregen om een omgevingsvergunning voor de heropbouw aan te vragen als de vergunning voor sloop werd aangevraagd voor 1 maart 2019, mag de premie nog aanvragen tot en met 30 september; ook wie in deze categorie zijn aanvraag te laat had ingediend kan rekenen op een regularisatie tot en met 30 september
  • wie aan alle vereisten voldoet maar geen aanvraag voor een korting heeft ingediend omwille van laattijdigheid, kan alsnog een mogelijkheid tot regularisatie verkrijgen tot en met 30 september 2019

Met het zomerreces voor de deur en de beperkte looptijd van de korting tot 31 oktober, wordt de wijziging nu met spoed doorgevoerd. De webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap wordt zo snel mogelijk aangepast. 

“Met deze versoepeling willen we veel meer mensen de kans bieden om een sloop- en heropbouwkorting aan te vragen. Het gaat om een redelijke aanpassing binnen het jaar dat de sloop- en heropbouwkorting voorzien is. Op deze manier hopen we ons doel te bereiken: meer energiezuinige vervangbouw realiseren,” aldus minister Peeters.

Gepubliceerd op 03-07-2019

  60