Milieu

Vlaamse regering wijzigt energieheffing

 Eerder dit jaar had minister Tommelein de energieheffing verhoogd in functie van het probleem van het overschot aan groenestroomcertificaten en de werking van de certificatenmarkt herstellen.


De heffing werd echter vernietigd door het Grondwettelijk Hof, dat oordeelde dat de heffing gekoppeld was aan de hoeveelheid afgenomen elektriciteit, waarop al een federale belasting wordt geheven.

Om dat overschot aan groenestroomcertificaten op te lossen, en investeringssteun te geven aan nieuwe hernieuwbare-energieprojecten, heeft de Vlaamse regering nu na advies van de Raad van State haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Energiedecreet wijzigt. Bedoeling is de groenestroom- en WKK-quota en de (vernietigde) energieheffing aan te passen. Het ontwerp van wijzigingsdecret wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd op 08-12-2017

  160