Milieu

Vlaanderen Circulair: nieuw partnerschap voor circulaire economie in Vlaanderen

Vlaanderen Circulair is het resultaat van het samengaan van Plan C, Het Vlaams Materialenprogramma en SuMMa. De Vlaamse regering heeft Vlaanderen Circulair aangesteld om, in het kader van haar Visie 2050, circulaire economie als transitieprioriteit door te zetten. De organisatie is ingebed bij de OVAM.

Sinds 1 januari 2017 gaan de drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (Plan C, SuMMa en Agenda 2020) samen in het nieuwe knooppunt ‘Vlaanderen Circulair’. Het moet de inspirator en matchmaker worden voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

Gepubliceerd op 13-02-2017

  430