Milieu

Vlaanderen gaat bedrijventerreinen vergroenen

Bedrijventerreinen zijn belangrijke schakels om groenstructuren te verbinden, zo concludeert een studieproject dat deze week op het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas werd voorgesteld. Bedoeling was na te gaan hoe ruimte voor economische activiteit ook waardevol kan worden ingezet voor de biodiversiteit. Bedrijventerreinen zouden op die manier deel uitmaken van een fijnmazig ‘groenblauw’ netwerk binnen de ruimere omgeving.

Industriepark -Sint Niklaas2Vlaanderen is immers sterk verstedelijkt, veel industriezones versnipperen het landschap ten nadele van het aanwezige groen. Het project “Bedrijven en biodiversiteit start (sic) op de tekentafel” toont dat het ook anders kan, door die econmische terreinen juist in te zetten voor biodiversiteit.

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) werkte samen met de opleidingen Landschaps- en tuinarchitectuur van de Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool Brussel. Tachtig studenten gingen op verschillende bedrijventerreinen verspreid over Vlaanderen op zoek gaan naar ecologische en multifunctionele ontwerpconcepten.

In Sint-Niklaas ligt het Industriepark-Noord midden in een Z-vormige bosstructuur op een historische zandrug, doorsneden door grote vlakten beton: de industriezones. Ontwerpbureau Grontmij werkt nu met de concepten van de studenten als inspiratie aan een nieuwe visie voor dit bedrijventerrein, waarbij de nadruk ligt op groene infrastructuur. Die concepten van de studenten tonen aan dat ruimte voor economische activiteit ook waardevol kan zijn voor de biodiversiteit als men creatieve oplossingen weet te vinden, zoals een bloemenweide als voortuin of bloemrijke mengsels aan de rand van het terrein, hagen of takkenrils als afsluiting tussen de individuele bedrijven, een insectenhotel, of geclusterde parkeertorens voor de hele bedrijvenzone met klimplanten, groendaken, grasdallen zodat hemelwater beter in grond kan dringen...

Maar om dergelijke concepten ook echt te realiseren blijven er nog veel hindernissen overeind. Eén daarvan is het ontbreken van technische kennis over materiaalkeuzes. De Vlaamse Confederatie Bouw startte daarom op 1 oktober l.l. een vierjarig project op: “Groen in de bouw”. Dat is gesubsidieerd door het Departement LNE en moet kennis en overleg bevorderen binnen de sector van de natuurtechnische milieubouw voor infrastructuur, bouw en stadsvernieuwing. Door ondersteunende informatie samen te brengen en te communiceren en uit te wisselen binnen een kenniscentrum ‘Groen in de bouw’, zal de kwaliteit van bio-afbreekbare materialen en hun toepassingen verbeterd worden. Daarmee wil men dan opdrachtgevers overtuigen om meer natuur op en rond hun gebouwen toe te laten. Het nieuwe kenniscentrum gaat de hele keten hierbij betrekken, van opdrachtgever tot producenten en aannemers.

 Met de ontwerpen en concepten van de studenten werd intussen al een reizende tentoonstelling gemaakt, die men kan uitlenen via een aanvraag op de website van LNE.

 

Gepubliceerd op 02-12-2015

  508