Vlaanderen gebruikt luchtfoto’s om koeltorens met risico op legionella te detecteren

In Vlaanderen bestaat een meldingsplicht voor koeltorens. In juli van dit jaar hadden 234 bedrijven,882 koeltorensaangemeld. Daar waren 10 koeltorens bij met natuurlijke trek en 232 koeltorens met geforceerde trek die gebruikmaken van oppervlaktewater (‘natte koeltorens’) – waar er dus een risico is op legionella. De 640 andere torens maken geen gebruik van een open watersysteem (‘droge koeltorens’). Op vraag van het agentschap Zorg en gezondheid ontwikkelde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO een AI-programma, waarmee het niet minder dan 4.885 koeltorens detecteerde op hogeresolutieluchtfoto’s! De betrokken bedrijven zullen wellicht iets nauwkeuriger doorgelicht worden bij een eerstvolgende inspectie.
 
 

Het cijfer van 4.885 koeltorens is wellicht wat té hoog. Vooreerst staat het programma nog niet helemaal op punt. Vervolgens zullen sommige van die torens in werkelijkheid geen koeltorens zijn. Of zullen het misschien wel koeltorens zijn, maar dan droge koeltorens, waarbij er geen risico is op een besmetting met legionella.

De screening met luchtfoto’s is één van de maatregelen die de Vlaamse overheid neemt na de legionella-uitbraak in een natte koeltoren in Gent (Evergem) in mei van dit jaar, waarbij 2 personen zijn overleden en 30 andere in het ziekenhuis zijn beland.

Volksgezondheid heeft ook al een brief gestuurd naar de werkgeversorganisatie Voka, de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en de erkende labo’s, opdat zij er bij de exploitanten zouden op aandringen om de risicoanalyses en het beheerplan tegen legionella ernstig te nemen. En om de exploitanten aan te sporen om hun koeltorens alsnog aan te melden.

Er bestaat momenteel geen databank van de legionellabeheerplannen. Het agentschap Zorg en Gezondheid is ook niet van plan om die beheerplannen te centraliseren. Ze zijn daarvoor té installatiespecifiek. Het agentschap adviseert de exploitanten wel om hun legionellabeheerplannen minstens om de 5 jaar te evalueren. Ook al legt de wet daarvoor geen termijn op. De exploitant moet die evaluatie ook noteren in een register.

Er komen voorlopig geen extra controles. Ook niet van de koeltorens. De legionella-cluster in Gent-Evergem was de allereerste cluster die in Vlaanderen met zekerheid kon worden toegewezen aan een koeltoren. Tot dan was de bron van een legionella-uitbraak meestal een collectief warmwatersysteem en soms ook een natte-aircosysteem, een tandheelkundige unit, een sprinklerinstallatie, een carwash... Er loopt momenteel wel een gerechtelijk onderzoek tegen het bedrijf dat verantwoordelijk wordt geacht voor de legionellabesmetting in de Gentse Kanaalzone en enkele bedrijven uit de regio waar verhoogde waarden werden gemeten, staan nog steeds onder verhoogd toezicht.

In 2018 ontving het agentschap Zorg en Gezondheid 147 meldingen van legionellose. Dat zijn er 10 meer dan in 2017 (137) en dat cijfer ligt op zijn beurt ook weer hoger dan in 2016 (100), 2015 (88) of 2014 (80).

 

Gepubliceerd op 10-10-2019

  153