Milieu

Vlaanderen kondigt nieuw ruimtelijk beleid aan met witboek

De Vlaamse regering heeft op 30 november 2016 een consensus bereikt over de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Voor het eerst sinds twintig jaar geeft de Vlaamse regering een nieuwe richting aan de ruimtelijke ordening. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen maakt komaf met de regelneverij en wil vooral strategische keuzes maken in plaats van elke vierkante meter met een bepaalde bestemming inkleuren.

Het plan is niet top-down opgelegd, maar tot stand gekomen in partnerschap met provincies en gemeenten, experten, middenveldorganisaties en burgers. De principes zijn uitgetest in twaalf regionale proefprojecten en de bevindingen verwerkt in het eindresultaat. Het gaat evenmin uitsluitend om de ontwikkeling van de ruimte, want het plan speelt ook in op maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, mobiliteit, biodiversiteit en voedselproductie.

Daarmee komt een einde aan het klassieke uitbreidingsbeleid: tegen 2025 mag nog slechts 3 hectare ruimte per dag worden ingenomen en tegen 2040 moet dat tot 0 hectare zijn herleid.
De effectieve verharding van de ruimte evolueert nog drastischer: tegen 2050 moet de verharding in een stedelijke context stabiel blijven en in de open ruimte met minstens 20% dalen (door reconversie van oude loodsen, verlaten fabriekspanden, verloederde sites naar groen).

Dit nieuwe beleid inzake ruimtebeslag en verharding verhoogt de leefkwaliteit en dient maatschappelijke doelen, zoals de reductie van de CO2-uitstoot, de kostenbeheersing voor nutsvoorzieningen en infrastructuur, de beheersing van de congestiegevoeligheid, de verhoging van de waterdoorlaatbaarheid van de bodem, de verhoging van de biodiversiteit en de verhoging van de economische productiviteit.

Lees meer….

Gepubliceerd op 05-12-2016

  253