VLAIO-brochure voor circulaire inspiratie

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen publiceert een gratis brochure met inspiratie voor ondernemingen die hun grondstoffengebruik duurzamer willen aanpakken of willen overstappen naar circulaire productie.
 In de circulaire economie om draait het erom, materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Grondstoffen zijn niet oneindig en hergebruik wordt de norm.

VLAIO ondersteunt deze omschakeling via subsidies, zoals de Ecologiepremie+, de KMO-groeisubsidie of subsidies voor ontwikkelingsprojecten. Vlaanderen Circulair, het platform voor de circulaire economie in Vlaanderen, organiseert ook een jaarlijkse Open Call.

Om nog meer inpiratie voor circulair ondernemen te verspreiden stelde VLAIO deze nieuwe brochure samen met acht interviews met bedrijven die voor hun vernieuwende projecten op begeleiding van VLAIO of andere overheidssteun konden rekenen: Recticel, Sioen, InOpsys, Glimps, Resortecs, ecoBirdy, Orineo en B4Plastics.

U kunt de brochure hier downloaden (pdf).

Gepubliceerd op 19-12-2019

  62