Milieu

VLAREM: hoe zit het met de treinen?

Momenteel staan er 2 VLAREM-treinen op de sporen: de VLAREM-trein 2015 en de zomertrein. Daarnaast is ook een wijzigingsbesluit van VLAREM 3 op komst. We overlopen hier de stand van zaken en verwijzen u door naar de voorlopige teksten.

Zomertrein

Op 10 juli is het ontwerpbesluit van de zomertrein voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het is het “besluit tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek”. Het ontwerpbesluit ligt nu voor bij de strategische adviesraden voor advies.

Lees meer op Sentral: Zomertrein 2015 brengt soepeler geluidsnormen voor supermarkten.

U kan hier de teksten van de eerste principiële goedkeuring downloaden:

VLAREM-trein 2015

Op 26 juni werd deze trein voor de eerste maal principieel goedgekeurd. Deze trein is ook een “besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek”. Het ontwerpbesluit ligt nu bij de strategische adviesraden voor advies.

Lees meer: Wat brengt de nieuwe VLAREM-trein 2015?

Hierbij de teksten van de eerste principiële goedkeuring: 

Wijzigingsbesluit VLAREM 3

Dit besluit werd ook voor de eerste maal principieel goedgekeurd op 10 juli. Het is het besluit tot wijziging van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide, de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas.
Het ontwerpbesluit ligt voor bij de Raad van State voor advies.

Hierbij de teksten van de eerste principiële goedkeuring:

Gepubliceerd op 17-08-2015

  673