VLAREM-trein 2017: opnieuw principieel goedgekeurd en nu naar Raad van State

Het traject van de VLAREM-trein 2017 voorziet dat nieuwe bepalingen en wijzigingen in werking treden in het voorjaar van 2019. Het gaat o.a. om VLAREM II, VLAREM III, VLAREL,  het Stooktoestellenbesluit en het Milieuhandhavingsbesluit. De VLAREM-trein 2017 moet eerst nog advies krijgen van de Raad van State, daarna definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse regering en vervolgens worden gepubliceerd.

Huidige stand van zaken: Vlak vóór de kerstvakantie heeft de Vlaamse regering de VLAREM-trein 2017 opnieuw principieel goedgekeurd tijdens de ministerraad van 21 december 2018. Dit was een aangepaste versie van de tekst op basis van de bemerkingen die de adviesraden hadden geformuleerd.

Zodra de tekst definitief is goedgekeurd, gaan we dieper in op de inhoud. Wat onder meer aan bod komt in de VLAREM-trein 2017 zijn: KWS-afscheider, meetstrategie luchtemissies, fugitieve VOS-emissies (LDAR), schietstanden en zwembaden.

Voluit wordt de VLAREM-trein 2017 omschreven als: besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw. 
Lees hier de nota aan de Vlaamse regering met o.a. toelichting over de aanpassingen op basis van adviezen en andere wijzigingen.
Advies van MinaRaad.
Advies van SERV.
Verslag aan de Vlaamse regering met artikelsgewijze bespreking van VLAREM-trein.
Volledige tekst van VLAREM-trein 2017.

Aanpassingen/toevoegingen in bijlagen van VLAREM II en VLAREL:
Bijlage 1 (VLAREM II, Bijlage 5.2.1.7 Lijst van afvalstoffen die ter voorkoming van hemelwaterverontreiniging overdekt worden opgeslagen)
Bijlage 2 (VLAREM II, Bijlage 5.17.8 Aanvraagformulier bevoegde deskundige)
Bijlage 3 (VLAREM II, Bijlage 5.28. Opslagplaatsen voor meststoffen)
Bijlage 4 (VLAREL, bijlage 23 Onderdelen van de opleiding voor de monsternemer, vermeld in artikel 53/1,
§6, en 53/2, §6)
Bijlage 5 (VLAREL, bijlage 24 Lijst met minimumgegevens van het certificaat als vermeld in artikel 53/9, 3°)

Lees ook nog over VLAREM-trein 2017 op senTRAL:
Wat brengt de nieuwe VLAREM-trein?
Wat is veranderd aan VLAREM-trein 2017 na publieke consultatie?

Gepubliceerd op 04-01-2019

  82