Milieu

VMM meet de luchtkwaliteit in Gent

 De stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaan op 50 locaties in Gent meettoestellen plaatsen om een beter beeld te krijgen van de luchtkwaliteit. Vanaf begin juni wordt de concentratie stikstofdioxide gemeten gedurende zes maanden.


In mei loopt in Antwerpen de ‘citizen science’ meetcampagne “CurieuzeNeuzen” van de VUB, de Universiteit Antwerpen en de Ringland Academie, met meer dan 2.000 meetpunten voor stikstofdioxide verspreid over de hele stad. Ook in Gent moet een meetcampagne nu de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit in kaart gaan brengen.

Hier nemen de VMM en de stad het initiatief, en ze zetten 50 meettoestellen in. Deze locaties zijn geselecteerd uit 348 inzendingen van Gentenaars die hun straat als meetlocatie voorstelden na een oproep van het stadsbestuur. Daaruit selecteerde de Dienst Milieu en Klimaat, in samenspraak met de VMM, de 50 locaties die het best voldoen aan enkele wetenschappelijke criteria zoals een goede spreiding van de meetpunten over het grondgebied een variatie in verkeersdrukte en straatconfiguratie. Van begin juni tot halfweg november 2016 worden de concentraties stikstofdioxide geregistreerd.

Met deze meetcampagne wil de stad de lokale verschillen in de Gentse straten beter in kaart brengen, rekening houdend met de straatconfiguratie en de verkeersdrukte. Stikstofdioxide (NO2) is een goede indicator om de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit te bepalen. Naast fijn stof en roet is NO2 één van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen in een stad. Verkeer is de grootste bron van stikstofdioxide in de stad. Onderzoek wijst uit dat luchtvervuiling hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen zoals astma veroorzaakt. Kinderen, ouderen en mensen die reeds een longaandoening of hart- en vaatziekte hebben zijn extra kwetsbaar.

VMM gaat bestaande metingen verfijnen
De Vlaamse Milieumaatschappij wil met de resultaten haar eigen luchtkwaliteitsmodellen verder verfijnen. VMM meet immers al de luchtkwaliteit in verschillende steden, waaronder Gent. De resultaten van deze campagne moeten een aanvulling bieden bovenop de meetresultaten van de bestaande VMM-meetstations in Gent, die de concentraties stikstofdioxides in het centrum (Gustaaf Callierlaan en Baudelopark) en in de deelgemeenten Mariakerke, Wondelgem en Sint-Kruis-Winkel meten. De meetresultaten zullen in het voorjaar van 2017 gecommuniceerd worden.

De meetresultaten worden in de eerste helft van 2017 verwacht en zullen dan op een kaart weergegeven worden op de website van de stad. In combinatie met gemodelleerde kaarten moeten ze een beter inzicht bieden in de actuele luchtkwaliteit en zodoende een belangrijke input leveren voor verdere beleidsinitiatieven inzake luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij zal de resultaten van de meetcampagne gebruiken om de bestaande luchtkwaliteitsmodellen te valideren en te verbeteren.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Stad Gent en VMM willen met deze meetcampagne niet alleen de concentraties stikstofdioxide meten, maar willen ook de Gentenaars bewustmaken van het belang van gezonde lucht en hen stimuleren om ook zelf hun steentje bij te dragen. Schepen Tine Heyse: "Voor een goede luchtkwaliteit in de stad is het belangrijk dat Gentenaars ook stilstaan bij de impact van hun eigen gedrag. Mensen kunnen er voor kiezen om zich zoveel mogelijk op een duurzame manier te verplaatsen." Op www.stad.gent/meetdelucht geeft de stad tips over wat de burger zelf kan doen om zijn/haar steentje bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit.

Gepubliceerd op 19-05-2016

  339