Milieu

VMM publiceert rapport over de uitzonderlijke droogte in Vlaanderen

Droogte -juni 2017-VMM

Dat het in heel Vlaanderen extreem droog is voor de tijd van het jaar hebben we stilaan allemaal mogen ondervinden. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft nu een ‘droogterapport’ gepubliceerd.

 Deze uitzonderlijke droogte is het resultaat van de verminderde hoeveelheden neerslag, die al elf maanden onder de normale jaargemiddelden liggen. Sinds eind vorig jaar bouwt zich een droge situatie op die door een uitzonderlijk droge maand april, gevolgd door een droge mei en tot nu toe zeer droge juni acuut geworden is, schrijft de VMM. Sinds eind april en begin mei bevinden delen van Vlaanderen zich in een ‘waaktoestand droogte’, die sinds eind mei algemeen geworden is voor Vlaanderen. De meest droge regio’s liggen voor in het zuidwesten en het zuidelijk deel van het centrum van Vlaanderen in het IJzer-, Leie-, Bovenschelde-, Dender- en Zennebekken.

Metingen

Momenteel worden neerslagtekorten gemeten die bij de 5% laagst gemeten waarden zijn sinds 1970. Echte recordwaarden voor de tijd van het jaar (zoals in 1976 en 2011) bleven voorlopig uit.

Als gevolg van deze extreem droge meteorologische situatie worden momenteel zeer lage bodemverzadigingen gemeten. Op twee derden van de meetlocaties worden debieten gemeten die bij de 10% laagste sinds de start van de metingen zijn. Op ongeveer de helft van de locaties worden nagenoeg de laagste debieten sinds de start van de metingen gemeten. Ook de grondwaterstand is momenteel op meer dan de helft van de meetplaatsen zeer laag voor de tijd van het jaar. Dat zijn dubbel zo veel zeer lage waarden als begin juni.

Impact op bodem en waterlopen

Deze droogte kan belangrijke effecten hebben op de bodem en de waterhuishouding. Op alle meetlocaties is zowel de oppervlakkige bodemverzadiging (0-10 cm) als de bodemverzadiging van het hele bodemprofiel (0-70 cm) zeer laag voor de tijd van het jaar, en de trend is overal dalende.

Op bijna alle locaties van de onbevaarbare waterlopen worden lage tot zeer lage debieten en basisdebieten gemeten voor de tijd van het jaar. Op 15 juni heeft VMM op meer dan de helft van de meetplaatsen een zeer lage grondwaterstand gemeten. Als het droge weer nog zou aanhouden, verwacht VMM dat zeer lage grondwaterstanden algemeen gaan voorkomen in Vlaanderen, met uitzondering van het Kempens plateau in Limburg.

U kunt het gedetailleerde rapport hier downloaden.

De indicatoren en voorspellingen die in het rapport worden weergegeven, worden dagelijks geactualiseerd op www.waterinfo.be. U vindt ook een 'interactieve grondwaterkaart' op de site van de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Gepubliceerd op 28-06-2017

  226