Milieu

Voorlopige teksten VLAREM-trein 2015/Zomertrein online

De afdeling Milieuvergunningen plaatste de voorlopige teksten van de VLAREM-trein 2015/Zomertrein online. Het gaat om de versie zoals die op 22 januari 2016 voor de tweede maal principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Op 26 juni 2015 hechtte de Vlaamse regering al haar eerste principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit «VLAREM-trein 2015». Dit gebeurde op 10 juli 2015 ook voor het ontwerpbesluit «Zomertrein». Gelet op de korte opeenvolging van beide goedkeuringen werden beide ontwerpbesluiten in tweede lezing geïntegreerd tot één ontwerp wijzigingsbesluit. Dit ontwerp besluit werd voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 januari 2016.

Lees ook...

Gepubliceerd op 01-02-2016

  174