Milieu

Voorontwerp VLAREM-trein 2015 en wijzigingsbesluit VLAREM 3 online

De voorontwerpteksten van de nieuwe VLAREM-trein (“VLAREM-trein 2015”) en een voorontwerp van wijziging aan VLAREM 3 staan online. U kan opmerkingen op de voorontwerpen indienen tot uiterlijk 23 februari 2015 via milieuvergunningen.ccb@lne.vlaanderen.be.

Het voorontwerpbesluit VLAREM-trein 2015 wijzigt onder andere VLAREM 2 en de bijlagen. Ook het VLAREL wordt in belangrijke mate gewijzigd door dit voorontwerp van besluit.

Met het voorontwerp van wijzigingsbesluit aan VLAREM 3 worden  bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor de volgende GPBV-installaties:

  • het looien van huiden en vellen;
  • de productie van cement-, kalk- en magnesiumoxide;
  • de productie van chlooralkali.

Er wordt alleen rekening gehouden met duidelijk geformuleerde en gemotiveerde opmerkingen (vermeld steeds de betrokken artikelen uit het ontwerpbesluit). Bij voorkeur wordt een alternatief voorstel geformuleerd.

U vindt hier ook de teksten terug:

VLAREM-trein 2015 (alle bestanden downloaden - zip):

Wijziging van VLAREM III (alle bestanden downloaden - zip):

Gepubliceerd op 03-02-2015

  176