Milieu

Voortaan alle airco's binnen één gebouw samentellen voor energetische keuring (Vlarem-trein 2015)

Meerdere individuele airconditioninginstallaties van elk minder dan 12 kW binnen eenzelfde gebouw vallen tot nu toe niet onder de keuringsverplichting. De Vlarem-trein 2015 brengt hier verandering in. Voortaan moeten alle bestanddelen van het airconditioningsysteem binnen een gebouw meegeteld worden voor het bepalen van het nominaal koelvermogen.

Huidige regeling

De huidige definitie van een airconditioningsysteem in VLAREM II en de Energieprestatierichtlijn luidt: “een combinatie van de bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling waardoor de temperatuur wordt geregeld of kan worden verlaagd”.

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een centrale installatie of verschillende individuele installaties binnen het gebouw. Bijgevolg moeten kleine installaties van

Nieuwe regeling

Wat verandert nu in VLAREM II? De nieuwe definitie volgens de VLAREM-trein 2015 wordt: "[...] Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld;".

Airco’s samentellen binnen één gebouw

Door op gebouwniveau te werken, vallen kleinere maar minder energie-efficiënte systemen ook onder de keuringsverplichting. Op deze manier kunnen exploitanten bij de installatie van een nieuw airconditioningsysteem de keuringsverplichting ook niet meer ontwijken door voor meerdere individuele installaties te opteren.

Verschillende exploitanten?

Wanneer binnen een gebouw een gecentraliseerd airconditioningsysteem gedeeld wordt door verschillende exploitanten, zal het volledige systeem in rekening gebracht worden voor het bepalen van het nominaal koelvermogen. Wanneer er binnen een gebouw meerdere decentrale systemen aanwezig zijn die onder verschillende exploitanten vallen, wordt enkel het nominaal koelvermogen bepaald door alle installaties van eenzelfde exploitant in beschouwing genomen. 

Lees meer op senTRAL:

Gepubliceerd op 31-08-2016

  135