Omgevingsloket: vraag- en antwoordsessie over gebruik digitaal loket geeft meer duidelijkheid

Gepubliceerd op 09-02-2018

infosessie_loket

Vorige week Organiseerde Departement Omgeving een vraag- en antwoordsessie over het invullen van het luik 'ingedeelde inrichting of activiteit' (IIOA) in de omgevingsvergunningaanvraag via het Omgevingsloket. Nuttige tips en tricks werden meegegeven voor een vlotte aanvraag.

Enkele aandachtspunten:

  • Keuze projecttype: wanneer je in het loket komt, moet je eerst aanduiden voor welk project je een aanvraag doet. De keuze van het projecttype is cruciaal: maak je hier de verkeerde keuze, dan zal je later ongetwijfeld een volledig nieuw dossier moeten indienen en alle gegevens opnieuw moeten invoeren
  • Situering project: De situering (of lokalisering) van je project, is een tweede sleutelmoment in het loket. Bij de situering van een IIOA moet je de juiste keuze maken, afhankelijk of er al een inrichtingsnummer bestaat voor deze IIOA of niet. Dit inrichtingsnummer is de nieuwe unieke sleutel (zoals een rijksregisternummer), die zal gebruikt worden voor de identificatie van de IIOA en moet telkens opnieuw gebruikt en vermeld worden. Pas als de situering correct is voltooid en opgeslagen, krijgt de IIOA een inrichtingsnummer.
  • Inhoud project: De correcte opname van de rubrieken is de derde cruciale sleutel in de aanvraag. Voor bestaande inrichtingen moet je eerst de vergunde situatie ingeven (niet de actuele!) en dus de rubrieknummers vermelden zoals ze zijn opgenomen in uw vergunningsbesluit.
    Duid vervolgens per bestaande rubriek aan wat je ermee gaat doen (de nieuwe toestand of ‘aard’). Bij een uitbreiding of verandering zullen er bv. bijkomende gegevens ingevuld moeten worden.
    Als er niets wijzigt aan een rubriek, moet je mogelijk toch een andere indelingsrubriek vermelden (als de rubriek werd aangepast t.o.v. de geldende indelingslijst bij het verlenen van de vergunning). Het loket begeleidt u daarbij. Let dus bv. op bij CLP-rubrieken.
  • Personen: in de aanvraag voor een nieuwe IIOA moet je minstens twee personen vermelden: de exploitant en een contactpersoon. Is de aanvraag gecombineerd met stedenbouwkundige handelingen, dan moet ook de naam van de architect vermeld worden (als die er is) en de naam van de aanvrager. Daarnaast kan je nog andere personen opnemen, waaraan je ook verschillende gebruiksrechten voor het dossier kunt geven.
  • Acties en dossierverloop: je krijgt een overzicht van alle genomen acties in het dossier. Voer zeker de volledigheidscheck uit voor je een dossier tekent. Let wet: dit betekent niet dat uw dossier ook volledig verklaard zal worden!
  • Pdf-rapport: je kan van het dossier een pdf-rapport maken met daarin de projectinhoud. Je kiest de optie ‘rapport maken’ en kies dan uit de lijst wat je allemaal in het rapport wilt zien. Je kan dit dan uit een zip-bestand downloaden.

Het digitaal loket is een dynamisch loket, er zal altijd nog gewerkt worden aan performantie, stabiliteit en snelheid.
Bij elk probleem met het samenstellen van je aanvraag in het digitale loket, kan je de helpdesk mailen (helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com) of bellen (015.45.45.91). Doe dit zeker altijd, alleen zo kunnen resterende instabiele omgevingen of bugs naar boven komen! De helpdesk kan je ook beter helpen wanneer ze mee kan kijken op je scherm. Installeer voor je de helpdesk belt daarom Teamviewer.

Een uitgebreid verslag met per fase alle tips gebundeld vind je op senTRAL.

  603