VREG pleit voor snellere uitrol van digitale meters

 Op vraag van Vlaams minister van Energie Demir heeft de VREG de kosten-batenanalyse over de uitrol van digitale meters geüpdatet. Dat bevestigt volgens de regulator de originele argumenten, en voegt nog een argument toe om deze uitrol te versnellen.
 

VREG actualiseerde immers niet alleen de cijfers maar bestudeerde ook een versnelde uitrol in de vorm van een scenario met 80% uitrol tegen uiterlijk 2024.

De digitale meter is cruciaal voor de energietransitie, omdat hij inzicht biedt in het energieverbruik zodat slimmer kan worden omgesprongen met aardgas en elektriciteit: verbruiken wanneer elektriciteit het goedkoopst is, de elektriciteitsproductie van zonnepanelen onmiddellijk zelf gebruiken, enzovoort.

Kosten-batenanalyse wordt positiever

VREG onderzocht of de positieve effecten van de digitale meters groter zijn dan de kosten voor Vlaanderen als geheel, en analyseerde het verschil tussen de situatie met klassieke meters en de situatie met digitale meters  vanuit het oogpunt van verschillende spelers: verbruikers, overheid, milieu en maatschappij, distributienetbeheerders, energieleveranciers en producenten.

Voor een uitrol van 80% van de digitale meters in 2024 blijken de baten voor de maatschappij opnieuw ruim hoger dan de kosten. Bij een gemiddelde waarde van de installatiekost komt de nieuwe berekening uit op een globale baat van 888 miljoen euro; bij een uitrol over 15 jaar bedraagt de baat 768 miljoen euro.

De maatschappelijke winst zit vooral de verminderde CO2-uitstoot. Een ander deel van de baten komt door vermeden fraude, en er is natuurlijk de directe winst voor de consumenten, die minder verbruiken en dus betalen.

Impact op de distributienettarieven

Uiteraard zal een versnelde uitrol van de digitale meters de kosten voor de distributienetbeheerders verhogen, en dat gaan zij via de distributienettarieven doorrekenen aan diezelfde consument. Bij een uitrol van 80% tegen 2024 zou dat voor een gemiddeld gezin ongeveer 3,6 euro per jaar meer distributiekost voor elektriciteit bedragen, en 2,8 euro per jaar aa, distributiekost voor aardgas, in vergelijking met de uitrol over 15 jaar zoals die momenteel loopt.

VREG wijst er echter op dat een versnelde uitrol ook de mogelijkheid van de afnemers versnelt om hun verbruik te controleren en te sturen. Ze zullen sneller energie kunnen besparen en hun verbruik kunnen afstemmen op de momenten waarop de energiekosten laag zijn. Mede om die reden kunnen hoge investeringen in het net op termijn vermeden worden, die anders noodzakelijk zouden zijn om nieuwe toepassingen zoals warmtepompen en elektrische voertuigen op brede schaal mogelijk te maken. De digitale meter is dus een deel van de brug naar de energietransitie.

Het advies

VREG adviseert bijgevolg aan de Vlaamse regering om een tandje bij te steken. De aanbeveling is in het Energiebesluit de plaatsing van digitale meters zo te organiseren dat uiterlijk op 31 december 2024 minstens 80% van de kleinverbruiksmeetinrichtingen gedigitaliseerd is, waarna een volledige uitrol beoogd wordt tegen 1 juli 2029. De versnelde uitrol voor 80% tegen 2024 zorgt er ook voor dat Vlaanderen zal kunnen voldoen aan de Europese Richtlijn 2019/944. 


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 16-04-2020

  44