Milieu

Wat controleert Milieu-inspectie bij opslag gevaarlijke producten?

Een milieu-inspecteur van de afdeling Handhaving controleert op bedrijven die klasse 1 zijn voor de opslag van gevaarlijke producten meestal volgende zaken: 

  1. Het register gevaarlijke producten wordt opgevraagd en aan de hand van een steekproef wordt het register gecontroleerd op volledigheid. Wordt het register een maand bijgehouden? Lees meer: toelichting over register gevaarlijke producten
  2. Zijn de bijzondere voorwaarden m.b.t. gevaarlijke producten in de milieu- of omgevingsvergunning nageleefd? (vb. de maatregelen uit veiligheidsstudies) Lees meer: toelichting over veiligheidsstudies
  3. Zijn de attesten van de tankkeuringen (beperkte en algemene onderzoeken) aanwezig en in orde? Worden de inbreuken en/of opmerkingen uit deze attesten opgevolgd? Wordt een nieuwe opslagtank pas in gebruik genomen na controle bij indienststelling? Lees meer over frequentie van onderzoeken, de inhoud van de onderzoeken en de keuringsattesten en opvolging
  4. Zijn de inkuipingen van de opslagtanks in goede staat en conform (volume, vloeistofdichtheid, afsluitkleppen voor hemelwaterafvoer dicht)?
  5. Zijn de lekdetectiesystemen van dubbelwandige tanks in werking of in alarm?
  6. Worden de scheidingsafstanden gerespecteerd bij opslag in verplaatsbare recipiënten?
  7. Is het aanbrengen van signalisatie (zoals pictogrammen) op de tanks en aan de vulpunten conform Vlarem II?
  8. Is er een opvangsysteem op de laad- en losplaatsen voor wanneer zich een lek voordoet bij het een laad- of losbeurt? En is dat opvangsysteem vrij (niet opgevuld met hemelwater)?

In het jaarverslag van de milieucoördinator, dat ter inzage moet liggen van de toezichthouder, wordt ook soms gecheckt of de milieucoördinator periodiek rondgangen doet met aandacht voor bovenstaande voorwaarden. Lees meer over Jaarverslag milieucoördinator (model).

Wil je meer weten over hoe Milieu-inspectie omgaat met de opslag van gevaarlijke producten? Volg dan opleiding Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem van Kluwer Opleidingen. 

Gepubliceerd op 04-06-2018

  385