Milieu

Wat kan je doen met biomassa van houtkantenbeheer?

 VITO voert momenteel een studie uit over de ontwikkeling van een centraal datasysteem om biomassa(rest)stromen op te volgen. Dat heeft een eerste online-tool voor groenbeheerders, energieproducenten en fabrikanten opgeleverd.
 

De studie gebeurt in opdracht van de OVAM in het kader van het actieplan 'Duurzaam Beheer Biomassa(rest)stromen 2015-2020' en het interbestuurlijk plattelandsoverleg ‘Oogstbare Landschappen’, die biomassa(rest)stromen willen mobiliseren.

Daarvoor is een uniforme aanpak nodig om de noodzakelijke data te verzamelen en uit te wisselen. Bedoeling is immers een gezamenlijk beheer, planning, opvolging en uiteindelijk maximale valorisatie van deze biomassa(rest)stromen uit de open ruimte te realiseren.

Dashboard


VITO heeft daarmee een online dashboard ontwikkeld, dat de mogelijkheden van zo’n centraal datasysteem duidelijk maakt. De toepassing die er nu staat is het resultaat van de onderzoeksfocus van 2017: de biomassa van houtkanten in alle Vlaamse gemeenten. De geaggregeerde gegevens van deze reststroom van biomassa zijn hier voor iedereen te vinden en te selecteren. Er werden twee toepassingen van die reststroom bekeken:

  • houtsnippers als bron voor een bio-energie installatie
  • houtsnippers als bijmenging voor OSB-platen

In de eerste toepassing kan men in het dashboard de capaciteit van de verbrandingsinstallatie alsook het percentage biomassa dat mag toegewezen worden aan bio-energie aanpassen, om zo het energiepotentieel te berekenen.

In de toepassing voor de fabricage van OSB-platen kan je het percentage bijmenging in OSB-platen aanpassen, alsook het percentage biomassa dat mag toegewezen worden aan deze toepassing.

Daarnaast zijn nog allerlei andere filters ingebouwd: het potentieel per gemeente, identificatie van clusters van gemeenten om samen een bio-energie installatie te faciliteren, enzovoort.

De resultaten die deze tool geeft zijn uiteraard slechts indicatief, maar de nauwkeurigheid zal verbeteren naargelang er meer en betere data beschikbaar worden gesteld.

Vervolg: berm- en natuurmaaisel

In 2018 ligt de focus van de dataverzameling op het potentieel van berm- en natuurmaaisel in Vlaanderen en het optimaliseren van een biomassa hub-netwerk om het maaisel en hout van houtkanten maximaal te valoriseren. De OVAM wil hierdoor een bijdrage leveren aan de realisatie van één van de maatregelen van het Actieplan Groene Warmte.

Voor meer informatie omtrent het centraal datasysteem voor biomassa(rest)stromen, de specifieke cases of het optimaliseren van waardeketen (MooV), kan u het team bio-gebaseerde economie van VITO contacteren: Ruben Guisson en Annelies De Meyer.
 

Gepubliceerd op 12-04-2018

  392