Wat kan jouw bedrijf doen voor meer biodiversiteit?

De biodiversiteit neemt wereldwijd af en staat onder enorme druk. Samen met het klimaat is het de meest urgente crisis met zware gevolgen voor ons voortbestaan op deze planeet. De “Dag van de biodiversiteit” zet dat probleem op 22 mei in de kijker. Gelukkig kan iedereen, ook u, vrij gemakkelijk bijdragen aan het herstel en de ondersteuning van de biodiversiteit. In je eigen onmiddellijke omgeving, maar ook wereldwijd. Lees onze tips!

Werk maken van biodiversiteit op je bedrijf kan heel lokaal, op je eigen terrein en op verschillende manieren, afhankelijk van het budget en de mogelijkheden. Maar je kan als bedrijf ook een wereldwijde impact hebben, door je leveranciers, je aangekochte grondstoffen en je aankopen te screenen op hun impact op de biodiversiteit en je eigen producten en productieprocessen onder een bio-ecologische loep te nemen.

 

Inrichting bedrijventerrein

Lokaal starten is het meest eenvoudig. Het kan gaan om eenvoudige of grote ingrepen. Eenvoudige dingen zijn: ophangen van nestkastjes, bijenhotels plaatsen, inzaaien van inheemse bloemenmengsels en vaste planten op plaatsen waar dat kan, geen pesticiden gebruiken, zorgvuldige omspringen met gevaarlijke stoffen, enz.

bij.jpg

© 2b Connect

Maar snelle ingrepen hebben weinig effect als er verder geen natuur aanwezig is. Je pakt het dus beter wat degelijker en grondiger aan. Je brengt dus best je volledige bedrijventerrein in kaart en neemt een deskundige onder de arm die je begeleidt bij de ecologische herinrichting van je terrein. Zo kan je komen tot: heraanplantingen met inheemse bloeiende planten en bomen die alle seizoenen dekken als voedselbron voor bestuivers, het vergoenen van “vieze, braakliggende of verloren” hoekjes, bloeiende groendaken met sedum soorten, groengevels, waterdoorlatende parkeerterreinen met lage bloeiende rotsplantjes en bodembedekkers, ontharding, de aanleg van een ecologische vijver en waterbufferzone, bloemenweides, een tiny forest of zelfs een moestuin.…

moestuin.jpg

© Diversitree

Hou echter altijd rekening met het relief, de bodemsamenstelling en de waterhuishouding van je terrein. Hoe beter aangepast aan de lokale condities, hoe beter de natuur er zal gedijen. En vergeet ook niet de functionaliteit, beleving, veiligheid, welzijn en sociale aspecten van of rond die natuur.

Heb je grote braakliggende zones die je pas veel later wilt exploiteren? Maak dan zeker ruimte voor de ontwikkeling van tijdelijke natuur.

veld.jpg

© 2b Connect

 

MVO, duurzame grondstoffen en aankopen

Wil je meer impact, kijk dan ook naar je impact elders in de wereld. Neem de aankoop van je grondstoffen, materialen en aankopen onder de loep. Is er een natuur- en milieuvriendelijker alternatief? Met wat bereik je de laagste impact? Zoek locale leveranciers. Leg duurzaamheidseisen op aan je leveranciers. Neem je eigen productieprocessen onder de loep. Waar kan het beter? Zijn er groene alternatieven? Kan het met duurzaam transport? Je kan hiervoor een beroep doen op degelijke methodieken en deskundigen.

 

Voordelen

Je boekt niet alleen winst voor de biodiversiteit en de lokale natuur, ook je bedrijf gaat erop vooruit. Je klanten zullen kiezen voor je groene imago en dat waarderen. Je zal bepaalde kosten kunnen besparen. Je medewerkers zullen zich beter voelen in een groene omgeving. Je krijgt een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven.

recycle.jpg

© Diversitree

 

Subsidies en ondersteuning

Er zijn steunmaatregelen en tools ter beschikking die je financieel of met advies kunnen ondersteunen, zoals: de Green Deal Biodiversiteit en Bedrijven, subsidies voor meer natuur, BiodiversiTree, BioDiva. Je kan ook terecht bij Natuurpunt en gespecialiseerde adviesbureaus:

Lees meer op SenTRAL:

Gepubliceerd op 21-05-2019

  146