Milieu

Wat te doen met afval van een schietstand?

Volgens VLAREM moet afval van een schietstand verwijderd worden volgens de geldende reglementering. Maar is alle afval van schietstanden gevaarlijk? Geldt de ADR-reglementering of is dit oud metaal? OVAM beantwoordde deze vraag: 
  • als het enkel over lege kogelhulzen gaat, kan het beschouwd worden als niet-gevaarlijk afval, nl. metaalafval (17 04 05);
  • als er ook maar 1 “verdwaalde” kogel kan inzitten die nog niet afgevuurd is, wordt het afvalmunitie met als code 16 04 01* en is het dus gevaarlijk afval;
  • alle ander afval van schietstanden (stof, kogelvangafval) is gevaarlijk onder de code 16 04 01* (afvalmunitie) of de code 16 04 03* (overig explosief afval).
Dat betekent dat er voor de verwijdering zeker met een erkende inzamelaar-handelaar-makelaar moet gewerkt worden.

Gepubliceerd op 31-03-2015

  312