Week van de Bij 2020: samen maken we een bijenvriendelijk landschap

Van zondag 31 mei tot en met zondag 7 juni 2020 organiseert het Departement Omgeving de zevende editie van Week van de Bij. Deze prikkelweek wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties ten voordele van bijen. Die vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Het openingsfeest van Week van de Bij vindt plaats op zondag 31 mei 2020 in Openluchtmuseum Bokrijk in Genk.

Dominique Persoone en Britt van Marsenille, peter en meter van de Week van de Bij, roepen op samen te blijven zorgen voor onze bijen. Ze liggen op de affiches als een bij op een bloem. Solitaire bijen, hommels en honingbijen hebben onze hulp nodig. Het recente onderzoeksproject BELBEES (2019) maakte een evaluatie en stelde een rode lijst op van bijen in België. 33 % van de bijensoorten is op ons grondgebied met uitsterven bedreigd, 12% komt niet meer in ons land voor en 7% is binnenkort misschien met uitsterven bedreigd.

Maar, met vele grote en kleine tuinen, openbare aanplanting met aandacht voor bijen en extra inspanningen bij bedrijfsgroen, kunnen we samen een bijenvriendelijk landschap creëren. We kunnen allemaal iets doen, zowel in de stad als in het buitengebied.  Zoals op de tekening te zien is, kunnen we het landschap verrijken door:

  • bloemenranden in akkerland;
  • kleine landschapselementen;
  • schoolvergroening;
  • speeltuinen met wilde stroken,
  • volkstuintjes;
  • groendaken;
  • ontharding;
  • water in de tuin;
  • hagen in het landschap;
  • extra bomen voor bijen.
Van 1 april tot 15 mei 2020 kunnen gemeenten zich inschrijven voor de wedstrijd "Bijenvriendelijkste gemeente". Bekijk het reglement en inschrijvingsformulier (Groene Lente 2020). 

Zowel voor gemeenten, scholen, imkers, landbouwers als particulieren is er heel wat informatie en educatief materiaal te vinden om zelf mee aan de slag te gaan.

Gepubliceerd op 24-02-2020

  41