Week van de Mobiliteit: goed op weg in coronabubbels


 Deze campagne voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik loopt al vele jaren in de derde week van september. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert de ‘Week van de Mobiliteit’ sinds 1996. De editie 2020 loopt van 16 tot en met 22 september.
 

In normale omstandigheden zouden er tijdens de ‘Week van de Mobiliteit’ over heel Vlaanderen acties en evenementen opgezet worden, waarbij de publieke ruimte tijdelijk wordt veroverd door fietsers en voetgangers.

Maar 2020 is geen normaal jaar, en ook de Week van de Mobiliteit zal er dus anders uitzien. Grootschalige acties en massa-evenementen kunnen nu (even) niet meer georganiseerd worden. De organisatie heeft dus de campagne moeten heruitvinden, maar niet zonder een aantal vaste waarden die weliswaar kleinschaliger en meer lokaal georganiseerd zullen worden.

Registreer uw initiatief

Lokale besturen en organisaties kunnen dus nog steeds zelf een #goedopweg-actie organiseren in hun gemeente, zolang zij uiteraard de opgelegde coronamaatregelen respecteren. Kort samengevat betekent dat rekening houden met de algemene richtlijnen, zoals afstandsmaatregelen en hygiënische voorschriften. Bij wandel- en fietstochten kan men de deelnemers voldoende spreiden door te werken met verschillende of vrije starturen en een maximum aantal deelnemers. Ook evident is de vereiste om voldoende plaats aan start en aankomst te voorzien. Indien nodig kunnen organisatoren ook zelf mondmaskers en ontsmettingsalcohol of vloeibare zeep verstrekken.


Scholen, bedrijven, sportclubs, fiets- of wandelverenigingen… iedereen die een activiteit in het kader van de Week van de Mobiliteit 2020 wil organisere n wordt gevraagd om dat initiatief op de website te registreren. Ook ideeën en suggesties over (lokale) oplossingen mogen worden ingestuurd. U vindt inspiratie in deze terugblik op Week van de Mobiliteit 2019. Maar ook de pandemie heeft voor inspiratie gezorgd. Zo staat dit jaar de ‘Nationale telewerkdag’ op het programma, wat na zes maanden thuiswerk voor veel meer mensen een realistische optie is geworden dan zij bij de vorige campagne in 2019 voor mogelijk hadden gehouden.

Dit jaar

Er is dus ook een afwijkend programma samengesteld tijdens de campagneweek, dat wel zoveel mogelijk probeert om mensen actief te laten deelnemen:

European Mobility Week

De campagne loopt opnieuw parallel met de ‘European Mobility Week’. Steden en gemeenten die in Vlaanderen een actie opzetten of initiatief nemen tijdens de Week van de Mobiliteit worden automatisch ook geregistreerd op deze Europese website. Momenteel staan daar al 1.85 steden en gemeenten en bijna 500 acties van bedrijven, scholen en organisaties geregistreerd. Ook het Brussels Gewest is een Belgische deelnemer aan de Europese campagne.

Die besteedt ook aandacht aan het ‘corona-effect’ op mobiliteit:

  • de lockdown maakte in alle landen de waarde van gezonde publieke ruimte voelbaar, vooral in steden met een gebrek aan groene ruimte
  • de lockdown confronteerde veel mensen met de alternatieve realiteit van verkeersarme straten en wegen, en de meerwaarde daarvan voor hun levenskwaliteit
  • dit heeft wellicht de trend naar duurzamere mobiliteit helpen versterken, door meer draagvlak te creëren voor maatregelen die de prioriteit voor het autoverkeer terugdringen
  • de pandemie heeft het belang van ‘essentiële sectoren’ aangetoond, waaronder dat van het openbaar vervoer, dat omgekeerd een extra uitdaging heeft gekregen om het vertrouwen terug te winnen van gebruikers die deze mobiliteitsvorm zijn gaan mijden uit vrees voor besmetting
Het senTRAL-webinarprogramma loopt dit jaar vooruit op deze week met een webinar over veilig woon-werkverkeer op 8 september.

Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 02-09-2020

  53