Milieu

Weet u het verschil tussen aanvaardingsplicht en terugnameplicht?

De aanvaardingsplicht en de terugnameplicht zijn twee begrippen die vaak met elkaar worden verward. In beide gevallen is de producent verantwoordelijk voor verwerking van de producten/afvalstoffen die hij op de markt brengt. Toch bestaat er een belangrijk verschil tussen beiden.

Aanvaardingsplicht

De aanvaardingsplicht betekent dat een product gratis moet worden teruggenomen door de producent wanneer het een afvalstof is geworden. De producent moet dus het product van de consument aanvaarden, zelfs al koopt de consument geen nieuw product. De aanvaardingplicht geldt voor de volgende afvalstoffen (VLAREMA, hoofdstuk 3):

 •  afgedankte voertuigen
 •  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 •  afgedankte (auto)batterijen en accu's
 •  afgewerkte olie
 •  afvalbandenDe producent is verantwoordelijk voor de verwijdering of nuttige toepassing van het oude product. Afvalbanden kunnen bijvoorbeeld worden hergebruikt na vernieuwing van het loopvlak of ze kunnen verknipt tot kleinere stukken. De versnipperde bandenstukken worden o.m. gerecycleerd in de productie van nieuwe banden en verbrand met terugwinning van energie.

De producent kan op 2 manieren voldoen aan zijn aanvaardingsplicht. Ofwel stelt hij een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan OVAM. Ofwel doet hij een beroep op een afvalbeheerorganisatie die een milieubeleidsovereenkomst afsluit met OVAM. Voor elk van de bovenstaande afvalstoffen bestaat er reeds een afvalbeheersorganisatie:

 •  Febelauto voor afgedankte voertuigen
 •  Recupel voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (EEA)
 •  Bebat voor afgedankte batterijen en -accu's
 •  Recybat voor afgedankte autobatterijen en –accu's
 •  Valorlub voor afgewerkte olie
 •  Recytyre voor afvalbandenIn een afvalpreventie- en afvalbeheersplan of milieubeleidsovereenkomst moet o.m. staan hoe de afvalstoffen worden ingezameld, verwerkt en hergebruikt, hoe de afvalstromen worden geregistreerd en hoe de inzameling en verwerking wordt gefinancierd. De volledige vereiste inhoud van deze documenten vind je in art. 3.2.1.2 van het VLAREMA.

Terugnameplicht

De terugnameplicht geldt enkel voor verpakkingsafval: de producent moet alle verpakkingsafval dat hij op de markt brengt inzamelen en verwerken. Het Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval legt vast hoeveel van het verpakkingsafval moet gerecycleerd worden of nuttig worden toegepast in specifieke quota.

Zelf alle verpakkingen inzamelen en verwerken is voor veel bedrijven moeilijk haalbaar. Vandaar dat vele bedrijven lid worden van de erkende organismen Fost Plus (voor huishoudelijk verpakkingsafval) of VAL-I-PAC (voor bedrijfsmatig verpakkingsafval). Deze organisaties staan dan in voor de inzameling en verwerking van het verpakkingsafval.


Meer info op senTRAL:

Aanvaardingsplicht
De terugnameplicht voor verpakkingsafval
 

Bron:

Recytyre: Overzicht van het Recytyre systeem

Gepubliceerd op 01-09-2016

  1614