Milieu

Wegwijs in duurzaamheidslabels: labelinfo.be

De online databank voor duurzaamheidslabels, www.labelinfo.be, is vernieuwd. De website is nu ook eenvoudig op smartphone of tablet te bekijken. Labelinfo geeft objectieve informatie over 69 duurzaamheidslabels en de controle erop.

Opzoeken van een label kan via de overzichtspagina of  via de productcategorieën (papier, onderhoudsproducten enz.). De verschillende labels zijn eenvoudig visueel te vergelijken wat betreft milieu– en sociale criteria en controle.

 
Een gedetailleerde fiche per label geeft informatie over de verschillende criteria, de wetgeving en controle op het label.

Labelinfo.be is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken. Het project wordt ondersteund door FOD Leefmilieu en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). 

Gepubliceerd op 10-03-2015

  185