Milieu

Welke beste beschikbare technieken (BBT) toepassen?

Vito heeft een herziene versie gepubliceerd van de “Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau”. De vorige versie dateerde van 2006. De leidraad is bedoeld als hulpmiddel bij het uitvoeren van een BBT-analyse.

De leidraad kan een nuttig referentiepunt zijn voor de exploitant en de milieucoördinator van individuele bedrijven wanneer zij zelf wensen na te gaan wat de beste beschikbare technieken in hun situatie is. Deze leidraad kan ook door de uitvoerders van bedrijfsspecifieke BBT-studies (bv. onderzoeksinstellingen of studiebureaus) gebruikt worden als handleiding.

Het is een vrijwillig toe te passen hulpinstrument.
 
Bij de actualisatie werden een aantal verduidelijkingen en aanvullingen aangebracht. Zo werden voor bijkomende parameters toetsingswaarden opgenomen voor de beoordeling van de kosteneffectiviteit.

Gepubliceerd op 23-05-2017

  196