Milieu

Werelddag van de oceanen

Plastics -oceanen

8 juni is “World Oceans Day”. Het thema is dit jaar "Onze oceanen, onze toekomst". Aanleiding voor EU-Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Karmenu Vella en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini om een verklaring te publiceren over het belang van de oceanen.

World Oceans Day -logoDe oceanen bedekken twee derden van het oppervlak van de aarde en vormen de basis van het leven. Ze nemen bovendien meer dan 90% van de warmte op aarde op die door de broeikasgasemissies wordt vastgehouden. Ze spelen een centrale rol in het oplossen van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, de mariene afvalstromen, maar ook armoede en voedselzekerheid. Intussen wordt het duurzame gebruik van de oceanen bedreigd door illegale bevissing, afvallozingen en piraterij. Wereldwijde samenwerking op het gebied van maritieme veiligheid is essentieel om een ​​veilige navigatie voor de internationale handel te waarborgen.

EU claimt een centrale rol

Maar ook een betere zorg voor onze oceanen zal alleen te realiseren zijn met een sterke internationale samenwerking. De EU heeft de leiding genomen om een ​​sterker systeem van oceanenbestuur te creëren, voor een beter beheer van de oceanen, een vermindering van de menselijke druk en investeringen in wetenschappelijk onderzoek. Dat moet garanderen dat de mariene hulpbronnen behouden blijven en duurzaam gebruikt worden op basis van gezonde ecosystemen, en zorgen voor een bloeiende oceaaneconomie.

De EU heeft zich geëngageerd om de 2030-agenda van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling ten uitvoer te leggen. Dat impliceert dat oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen gevrijwaard worden en duurzaam worden gebruikt in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 14.

Op de agenda(‘s)

Deze week vindt de VN-Oceaanconferentie plaats in New York. De resultaten van die conferentie zullen in juli van dit jaar een belangrijke bijdrage leveren aan het “High Level Political Forum“. En op 5 en 6 oktober a.s. is de vierde conferentie "Our Ocean" gepland in Malta, waar de internationale gemeenschap en de particuliere sector verdere verbintenissen zullen aangaan voor de oceanen op het vlak van pollutie, beschermde gebieden, klimaatverandering en duurzame visserij, maritieme veiligheid en de ‘blauwe economie’. 

 

(Bron: Europese Commissie)

Gepubliceerd op 08-06-2017

  290