Wereldmilieudag 2020


 Aan de Google-startpagina zal u het niet merken, maar het is vandaag ‘Wereldmilieudag’, een traditie die al sinds 1974 bestaat.
 

Hieraan wordt elk jaar een ander milieuthema opgehangen, zodat de voorbije 45 jaren een mooie historiek opleveren van de groeiende wereldwijde aandacht voor de leefomgeving en het voortschrijdend inzicht dat daarmee gepaard ging. Zo zien we dat de afbraak van de ozonlaag al in 1977 hoog op de kalender stond, en dat de opwarming van de aarde en de klimaatverandering pas vanaf 1989 en 1991 de agenda begonnen te beheersen.

Dit jaar draait de Wereldmilieudag rond het thema natuur. De rol van biodiversiteit in relatie tot de klimaatverandering wordt steeds duidelijker, en de huidige pandemie is ook al heel snel in verband gebracht met de snel afnemende biodiversiteit en de massale mobiliteit van mensen, dieren en goederen door de globalisering. Alles hangt samen.

Hoewel de focus van deze campagne niet zozeer op de bedrijfswereld ligt, worden de verbanden wel gelegd. Dit jaar komen globale landbouw- en voedselsystemen in het vizier. De campagne waarschuwt o.m.  voor de effecten van verdelgingsmiddelen, het belang van ecosystemen voor de voedselproductie en de farmaceutische industrie, en de gevaren van plastics en chemische stoffen in de afvalstromen. 


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 05-06-2020

  30