Milieu

Wereldwijde CO2-uitstoot en economische groei gaan niet meer gelijk op

Windenergie -zee1

De wereldwijde uitstoot van CO2 voor de productie van energie is al twee jaar op rij gestabiliseerd, terwijl de wereldeconomie bleef groeien. Volgens een analyse van het Internationaal Energieagentschap (IEA) is dat vooral te danken aan de snelle groei van hernieuwbare energiebronnen.

De energieproductie is wereldwijd de grootste bron van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Sedert 2014 is die uitstoot niet verder gegroeid, zo blijkt uit voorlopige cijfers die het IEA gisteren publiceerde.

IEA-directeur Fatih Birol: "2015 was het tweede jaar waarin de uitstoot van broeikasgassen zich ontkoppelde van de economische groei. Amper enkele maanden na de COP21-top in Parijs is dit opnieuw een impuls voor de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering."

In 2015 werd er volgens de eerste ramingen 32,1 miljard ton CO2 uitgestoten, en dat was min of meer hetzelfde niveau als in 2013. Uit een eerste analyse van het IEA blijkt dat vooral elektriciteit uit hernieuwbare energie daarin een cruciale rol gespeeld heeft. Schone elektriciteit was vorig jaar goed voor 90% van alle nieuwe capaciteit.

Vooral China en VS

IEA volgt de uitstoot van CO2 al veertig jaar, en in die periode gebeurde het nog maar vier keer dat de CO2-emissies stagneerden of verminderden: drie keer bij een economische crisis (1980, 1992 en 2009), maar de vierde keer bij een groei van de wereldeconomie van 3,4% in 2014 en 3,1% in 2015, volgens de cijfers van het Internationaal Monetair Fonds. De twee grootste uitstoters van broeikasgassen China en de VS slaagden er in om hun uitstoot vorig jaar te verminderen. De Chinese uitstoot lag 1,5% lager door een lager verbruik van steenkool, een nieuwe focus op minder energie-intensieve industrieën, en de groei van schone energie. In de VS daalde de uitstoot met 2% dankzij een verschuiving van steenkool naar aardgas. Deze reducties in China en de VS werden dan weer gecompenseerd door hogere uitstoot in andere landen in Azië en het Midden-Oosten en een bescheiden groei in Europa.

Global Energy -related CO2-emissions -HSE

Uitgebreid rapport in juni

Meer details over deze gegevens en analyse worden in juni gepubliceerd in een speciaal verslag over energie en luchtkwaliteit van “World Energy Outlook”. Dat rapport zal ook een eerste grondige analyse maken van de rol die de energiesector speelt in de luchtverontreiniging, de vooruitzichten voor de emissies en hun impact op de gezondheid in kaart brengen, en strategieën aanreiken aan beleidsmakers om de energie-gerelateerde luchtvervuiling op korte en lange termijn te reduceren.

 

(IPS)

Gepubliceerd op 17-03-2016

  226