Milieu

Werkgevers nemen steeds meer mobiliteitsmaatregelen

Om de drie jaar moeten bedrijven met 100 of meer werknemers de diagnostiek woon-werkverkeer invullen, een enquête over de manier waarop het woon-werk verkeer georganiseerd is. De FOD Mobiliteit en Vervoer stelde de cijfers voor van de 4e enquête. Daaruit blijkt dat steeds meer bedrijven fietsvergoedingen geven, openbaar vervoer gratis maken en telewerk mogelijk maken.

Aan deze enquête namen 4.000 werkgevers deel, die in totaal 1,5 miljoen werknemers vertegenwoordigen, verdeeld over 11.000 vestigingen.

De voornaamste conclusies:

  • het woon-werk verkeer bedraagt 25% van alle totale verplaatsingen in België. Tijdens de spitsuren is zelfs 66% van de verplaatsingen werkgerelateerd;
  • meer en meer werkgevers nemen maatregelen om het woon-werk verkeer van hun medewerkers te vergemakkelijken: 86% van de werkgevers geeft een fietsvergoeding (tegenover slechts 43% in 2005). Ook de terugbetaling van het openbaar vervoer is verdubbeld: 50% van de werkgevers zorgt voor gratis openbaar vervoer, terwijl dat in 2005 nog maar 23% was. Ook de invoering van telewerken zorgt voor een vermindering van het aantal woon-werk verplaatsingen. In Brussel kan 64% van de werknemers telewerken, wat zorgt voor 3,8% minder verplaatsingen;
  • de auto blijft het meest gebruikte vervoermiddel. Sinds 2005 is er wel een positieve evolutie van de modale verdeling vast: stijgend gebruik van de actieve modi en het openbaar vervoer, dalend gebruik van de wagen. Die evolutie is opvallender in de steden en nog meer in Brussel.
  • de toegankelijkheid van het openbaar vervoer is de factor die de modale verdeling het meest beïnvloedt.

De tool waarmee de enquête werd afgenomen, werd voor deze editie helemaal vernieuwd. Elke deelnemende organisatie kan nu een gepersonaliseerd rapport met aanbevelingen op maat aanmaken. Op basis van parameters zoals de locatie van de kantoren, het aantal werknemers, de bereikbaarheid van openbaar vervoer, … worden aanbevelingen gedaan die specifiek voor de deelnemende organisatie gelden.

Gedetailleerde informatie over de enquête

Meer informatie op senTRAL: Wettelijke verplichtingen voor bedrijven en openbare instellingen inzake mobiliteit

Gepubliceerd op 28-06-2016

  341