Milieu

Wie wil de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen helpen promoten?

 Federaal minister van Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem wil de SDG’s (sustainable development goals of ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’) van de VN beter bekend maken bij het brede publiek. Daarom lanceert zij een projectoproep voor nieuwe ‘SDG ambassadeurs’.
 

België engageerde zich met de andere VN-lidstaten voor een duurzamere wereld dor het onderschrijven van 17 ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die ook ons land dus tegen 2030 moet realiseren.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, dat onder de federale bevoegdheid van minister Marghem valt, gaat er van uit dat geïnformeerde, proactieve burgers hierin een cruciale rol spelen. Daarom schreef het zes ‘vacatures’ uit voor bedrijven of organisaties die de rol van SDG-ambassadeur of “SDG-voice 2018” op zich willen nemen. Zo’n ambassadeur informeert de burger over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en motiveert vooral anderen om zelf actie te ondernemen.

De minister heeft een totaalbudget van 150.000 euro om onder de zes verkozenen te verdelen. Zowel bedrijven, federaties als profit en non-profit organisaties die initiatieven rond de SDG’s willen opzetten, komen in aanmerking. Inschrijven kan nog tot 26 oktober. Een jury zal daarna de zes organisaties met het meest overtuigende initiatief als “SDG VOICE 2018” aanduiden.

Gepubliceerd op 12-10-2017

  253