Milieu

Woonwerk-verkeer wordt duurzamer, vooral dankzij de elektrische fiets

In de tweede mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener Acerta, waarin gepeild wordt naar het woon-werkverkeer van de Belgische werknemer, is de fiets de grote winnaar. Het aantal fietsgebruikers steeg vorig jaar met 13,1% ten opzichte van 2015. Flexibele mobiliteitsoplossingen doen het bovendien ook goed: meer en meer mensen kiezen voor een combinatie van de fiets en de wagen, of de fiets en het openbaar vervoer.

Verkeer -87-klDe verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke loongegevens van de werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De data werden via de Acerta-Mobiliteitsbarometer verzameld tussen 2015 en 2016 en geven een representatieve weergave van de Belgische werknemerspopulatie. Acerta voert metingen uit op kwartaalbasis.

Conclusies

In 2016 is de gemiddelde afstand tussen woonplaats en job gedaald naar 18,50 km. Dat is een algemene vaststelling van de tweede Acerta-Mobiliteitsbarometer, waarvan dit de belangrijkste conclusie zijn:

- het fietsgebruik groeit fors: er waren vorig jaar 13,1% meer fietsers van en naar het werk dan in 2015

- bedrijven hebben meer belangstelling voor mobiliteitscombinaties met meerdere vervoermiddelen; vaak wordt de  fiets wordt vaak afgewisseld met de privéwagen

- het openbaar vervoer werd in 2016 nauwelijks meer of minder gebruikt dan daarvoor: het busgebruik steeg licht terwijl het treingebruik lichtjes daalde

- de auto blijft het populairste vervoermiddel: 71,1% verplaatst zich met de wagen van en naar het werk

- in 2016 steeg het aantal falarisswagens met 3,6% tegenover 2015; 10% van de werknemers gaat met de ‘bedrijfswagen’ werken

Steeds meer fietsers in het woonwerk-verkeer

Sinds 2011 wint de fiets sneller terrein als vervoermiddel van en naar het werk. In 2016 opteerde 20,6% van de werknemers voor de fiets als vervoermiddel, en het aantal steeg met mezer dan 13% op jaarbasis. Heel wat bedrijven investeerden in leasingmogelijkheden voor (elektrische) fietsen, die grotere afstanden binnen het bereik van duurzamer en gezond pendelverkeer brengen. Werknemers zijn doorgaans eerder bereid een elektrische fiets als alternatief voor de auto te aanvaarden dan een gewone fiets. Dirk Wijns, director bij Acerta Consult: “Ook de stijgende verkeerscongestie door structurele files stimuleert werknemers om andere oplossingen te zoeken. De fiets is vaak extra voordelig omdat de werknemer een fietsvergoeding krijgt toegekend en minder stress heeft doordat hij het drukke verkeer kan vermijden.”

Ook combinaties van de fiets en een ander vervoermiddel zijn in veel bedrijven nu een optie geworden: 0,5% van de werknemers combineren de fiets met de trein, 0,2% met de bus. Maar vooral een combinatie van fiets en privéwagen is met 7,8% een populaire keuze: naargelang de weersomstandigheden maakt de werknemer dan ’s morgens zijn keuze.

Auto blijft heersen

Maar liefst 71,1% van de werknemers verplaatste zich ook in 2016 nog met de auto naar het werk, een lichte stijging (0,3%) t.o.v. 2015. Een kleine 8% daarvan wisselt wel een af met de fiets. 9,9% van de werknemers ging met een salariswagen naar het werk, een nog grotere stijging (3,6%) t.o.v. 2015. Vooral bedienden (17,7%) krijgen een bedrijfswagen ter beschikking gesteld, bij arbeiders is dat slechts 0,8%, hoewel het voordeel van de bedrijfswagen in die groep nog het meest blijft toenemen (+13,2%).  

Openbaar vervoer verliest

Uit de nieuwe cijfers over 2016 blijkt een opmerkelijke daling van het gebruik van het openbaar vervoer. 4,4% minder mensen namen vorig jaar de trein naar hun werk (t.o.v. 2015), maar het busgebruik steeg licht met 1,4%.

Flexibeler mobiliteitsformules

In de ‘war for talent’ zien meer en meer werkgevers flexibele mobiliteitsformules als een troef, zo bevestigt Acerta. Dirk Wijns: “Werknemers zijn steeds meer vragende partij om meer inspraak te hebben in hun compensatiepakket, afhankelijk van hun persoonlijke voorkeuren, heeft voorgaand onderzoek van Acerta al uitgewezen. Je wordt aantrekkelijker als werkgever als je de werknemer keuzes biedt en hem bijvoorbeeld naast de traditionele firmawagen ook een bedrijfsfiets met aangepaste fietsvergoeding kan voorstellen, of een keuze aanbiedt om een firmawagen te nemen uit een lagere budgetcategorie in combinatie met een treinabonnement. De werkgever kan deze verschillende keuzes aanbieden binnen eenzelfde budgettaire kost voor hem.”

Het verzadigd wegennetwerk en de krappe arbeidsmarkt blijven immers forse uitdagingen in België. Daarom is het voor een werkgever steeds belangrijker om creatief te kunnen omgaan met mobiliteitsoplossingen, zodat het talent niet enkel in de buurt moet gezocht worden. Acerta verwijst hierbij naar de federale regering, die in april een voorstel voor het mobiliteitsbudget zou presenteren. “Wij kijken zeker en vast uit naar de voorstellen die de Nationale Arbeidsraad op tafel zal leggen omtrent het mobiliteitsbudget. Belangrijk om op te merken is wel dat de invoering van het mobiliteitsbudget enkel impact kan hebben op de verkeerscongestie en de luchtvervuiling wanneer de werknemers alternatieven aangeboden krijgen die zowel voor hen als voor de verkeersproblemen voordelig uitpakken. Als iedereen zijn bedrijfswagen inruilt voor de privéwagen, zal dit natuurlijk niet het gewenste effect hebben. Wij hopen dat het mobiliteitsbudget zal zorgen voor een alternatief dat gunstig is voor zowel werkgever, werknemer, mobiliteit als milieu.”

Bron: Acerta

Gepubliceerd op 08-03-2017

  416