Milieu

Zeelands windmolenpark wordt goedkoper dan alle andere

Borssele

 

Het Deense Dong Energy haalde de opdracht binnen voor een nieuw windmolenpark op 22 kilometer voor de Zeeuwse kust. Het ‘Borssele park’ moet tegen medio 2020 zo’n 700 MW capaciteit hebben. Wat opvalt is de lage prijs waarvoor de winnaar (die in deze aanbesteding 37 mededingers had) het park wil bouwen.


De Nederlandse overheid bood maximaal 12,4 eurocent subsidie per kilowattuur opgewekte energie aan. Dong Energy zegt dat ze het gaan doen tegen 7,27 eurocent + 1,4 cent per kilowattuur om de stroom bij de netbeheerder aan te sluiten, voor een subsidieperiode van 15 jaar. Dat zou dan volgens het Nederlandse ministerie van Economische Zaken “het goedkoopste windmolenpark ter wereld” worden.

Het windpark Borssele wordt naar verwachting voor 2,7 miljard euro minder subsidie gebouwd dan waarmee eerder rekening is gehouden. 700 MW is genoeg stroom voor een miljoen huishoudens. Het windpark zal ook 22,5% meer elektriciteit opwekken dan voorzien.

Wereldprimeur?

Minister Kamp van Economische Zaken: “Het is wereldwijd nog niet eerder voorgekomen dat een windpark tegen zulke lage kosten kan worden gebouwd. Het Nederlandse systeem, waarbij bedrijven met elkaar moeten concurreren en de overheid alle voorwaarden regelt om het park aan te kunnen leggen, blijkt zeer succesvol. Deze kostenreductie betekent een grote doorbraak in de transitie naar meer duurzame energie.”

De Nederlandse overheid werkte vrij recent een model uit waarbij ze wel subsidies voorziet voor de bouw en de aansluiting op het net en ook alle voorwaarden voor de windparken bepaalt, maar verder de markt laat spelen met openbare aanbestedingen om de bouwkosten te drukken. Dat lijkt nu al meteen onverwacht gunstige resultaten op te leveren.

Naar 5 miljoen huishoudens op windenergie

Nederland is aan een inhaalbeweging voor windenergie begonnen. Vijf van de grootste windparken ter wereld staan er in de komende jaren in de steigers, en de overheid rekent op 10.000 jobs in de sector tegen 2020.

Na de aanleg van Borssele zijn nog vier andere windparken van elk 700 MW gepland voor de Zeeuwse, Noord- en Zuid-Hollandse kust. Deze vijf parken zullen in totaal 3.500 MW aan energie leveren, genoeg voor ruim 5 miljoen huishoudens. Het grootste windpark ter wereld is op dit moment nog London Array in de Thames-monding, met een capaciteit van 630 MW. Half augustus zal al de tender voor het tweede windpark (kavel III en IV) Borssele geopend worden.

 

bron: Rijksoverheid

Gepubliceerd op 08-07-2016

  269