Zes op tien Belgen vragen een meer krachtdadig klimaatbeleid

Het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) legt de doelstellingen en maatregelen voor het energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. Europa verplicht de lidstaten om een nationale consultatie van alle burgers te organiseren en hen zo te laten participeren in de opmaak van hun klimaatplannen. De resultaten van de Belgische bevraging zijn nu gepubliceerd.


Vandaag komen overal ter wereld opnieuw klimaatmarsen en -manifestaties op straat. Ook de officiële bevraging over het NEKP toont aan dat meer dan de helft van de Belgische bevolking meer vraagt van de klimaatpolitiek dan er vooralsnog in de (politieke) steigers staat.
Negen op tien Belgen beschouwen de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie een prioriteit, zes op tien Belgen pleiten voor een krachtdadiger beleid. Dat zijn enkele opvallende vaststellingen uit de consultatie, waaraan meer dan 60.000 burgers en stakeholders hebben deelgenomen. 85% daarvan hebben de enquête volledig ingevuld.
Meer dan 20.000 burgers en stakeholders hebben ook suggesties gedaan voor het plan zelf, of voor de federale en gewestelijke deelplannen.

Naast de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie hebben deze deelnemers ook heel wat andere aandachtspunten geëvalueerd en beleidsvoorstellen onderschreven, zoals:
  • woon- en werkverkeer, openbaar vervoer en zachte mobiliteit moeten fiscaal interessanter gemaakt worden dan de privé-wagen
  • de renovatie van woningen moet fiscaal gestimuleerd worden

Bijna 60% van de burgers en stakeholders pleiten voor een krachtdadiger beleid, met een duidelijke en realistische doelstellingen en visie op middellange en lange termijn. Bijna 70% wenst meer betrokken te worden bij het uittekenen van het klimaatbeleid.
U vindt het NEKP hier.
 

Gepubliceerd op 20-09-2019

  40